Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
09 Sierpień 2020
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

O współpracy międzyregionalnej

Data: Cz. 7 Kwi, 2011 14:00

news365.pl
7.04.2011 r. marszałek Elżbieta Polak spotka się z Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia. Dr Angelica Schwall-Düren przyjedzie na XXXV posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej, które rozpocznie się o godz.14.00 w hotelu Ruben w Zielonej Górze.

O godz. 12.45 zapraszamy dziennikarzy do hotelu Ruben na konferencję prasową, w której udział wezmą: marszałek Elżbieta Polak, Waldemar Sługocki - podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Dr Angelica Schwall-Düren - Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia.

W posiedzeniu wezmą również udział: Bernhard Brasack ? Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, a także zaproszeni prelegenci - dr Waldemar Sługocki, Czesław Fiedorowicz i Adam Krzemiński.

Historia i współczesność

Od 2000 r. współprzewodniczącym Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej ze strony polskiej jest marszałek województwa lubuskiego, po stronie niemieckiej przedstawiciel krajów związkowych.W 1991 r. rządy obydwu państw powołały na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, której zadaniem jest koordynacja i określanie kierunków współpracy. W ramach Komisji powstały trzy Komitety: Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitet ds. Współpracy Przygranicznej i Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. Komitety realizują założenia inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzyregionalnym.

Tematyka spotkań

W trakcie corocznych posiedzeń plenarnych Komitetów, których organizatorem na zmianę - raz strona polska, raz w niemiecka, podejmowana jest różnorodna tematyka, uzgadniana wspólnie przez obu partnerów. Poruszane tematy to problematyka aktualna, m.in. wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, szkolnictwa ? w tym nauki języka sąsiada, niezbędnej dla trwałego porozumienia, programowanie i monitorowanie projektów jak również kwestie związane ze współdziałaniem na rzecz ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, kultury i inicjowanie oraz realizacja wspólnych polsko-niemieckich projektów.

Posiedzenia Komitetów odbywają się w tym samym miejscu i następują bezpośrednio po sobie. Decyzja te została podjęta ze względu na minimalizację kosztów organizacyjnych. Obrady komitetu kończą się podpisaniem wspólnego Komunikatu Końcowego przez obu współprzewodniczących w języku polskim i niemieckim. Komunikat zawiera postanowienia i ustalenia wynikające z dyskusji, wskazuje kolejne obszary, w których istnieje potrzeba działania i wskazuje konstruktywne rozwiązania dla poruszanych zagadnień.

Współpraca i zaangażowanie

Województwo Lubuskie prowadzi intensywną współpracę z partnerami zagranicznymi. Celem naszych przedsięwzięć i inicjatyw z niemieckimi partnerami jest wzmocnienie współpracy dwustronnej. Zaangażowanie w umacnianiu współpracy polsko ? niemieckiej przyczynia się do zbliżenia i lepszego zrozumienia obu narodów na każdej płaszczyźnie. Jest to kolejny etap naszej integracji europejskiej. Razem budujemy partnerstwo i prowadzimy intensywny dialog w sprawach ważnych dla przyszłości naszego transgranicznego regionu.

Więcej na www.lubuskie.plProgram XXXV posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko - Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i PrzygranicznejCzwartek, 7 kwietnia 2011 r.

14.00 ? 14.30 Otwarcie posiedzenia, wprowadzenie w tematykę (Sala Rubinowa B)

Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego, Współprzewodnicząca Komitetu

dr Angelica Schwall - Düren - Minister ds. Federalnych, Europy i Mediów Kraju Związkowego Nadrenia Północna Westfalia, Współprzewodnicząca Komitetu

14.30 - 16.00 Pierwszy blok tematyczny:

Podsumowanie 20-lecia Traktatu między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz perspektywy na przyszłość

Adam Krzemiński, dziennikarz i publicysta specjalizujący się w stosunkach polsko-niemieckich

Referat wprowadzający dr Kai-Olaf Lang, Fundacja Nauki i Polityki

Czesław Fiedorowicz, Prezes Konwentu Euroregionu ?Sprewa-Nysa-Bóbr?

Rozwój partnerstwa regionalnego między Województwem Lubuskim i Krajem Związkowym Brandenburgia

Gerd Kronmüller, Kancelaria Senatu w Berlinie

Partnerstwo miast Berlin ? Warszawa ? 20 lat współpracy międzyregionalnej

16.00 - 16.30 Przerwa

16.30 - 18.00 Drugi blok tematyczny

Strategia Europa 2020 ? swobodny przepływ pracowników i oddziaływanie na regiony

dr Waldemar Sługocki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

Skutki swobodnego przepływu pracowników na polskie i niemieckie regiony w ramach strategii ?Europa 2020?

Rudolf Lepers, Referatsleiter w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Technologii

18.00 - 18.30 Podpisanie Komunikatu Końcowego

Koniec posiedzenia

Piątek, 8 kwietnia 2011 r.Obrady Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej.www.wimbp.zgora.pl

zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu