Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
07 Maj 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora

Nowoczesne budownictwo drogowe - wręczenie dypllomów

Data: Wt. 5 Kwi, 2011 17:00

news365.plDzisiaj (5 kwietnia) o godz. 17.00, w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Licealnej 9 (s. 205), zostaną rozdane dyplomy ukończenia pierwszej edycji studiów podyplomowych Nowoczesne budownictwo drogowe. Dyplomy absolwentom wręczy rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski.
W tegorocznej edycji studiów podyplomowych w zajęciach uczestniczyło 43 słuchaczy. Najliczniejszą ich grupę stanowili pracownicy Oddziału lubuskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W zajęciach uczestniczyli również pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Oddziału kujawsko-pomorskiego GDDKiA , Zarządu Dróg Powiatowych, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędów Miast, biur projektowych, firm wykonawczych (np. Strabag, Hermann Kirchner, Budmil, PRD Lubartów, PBD Głogów) a nawet PKP PLK z odległych Siedlec.
Kierownikiem studiów jest prof. Adam Wysokowski

Informacja o studiach:

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska drogowego Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął się organizacji Studiów Podyplomowych z szeroko rozumianego zakresu budownictwa drogowego. Motywacją do ich podjęcia były liczne sugestie ze strony lubuskich drogowców, w tym głównie z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Zarządu Dróg Wojewódzkich.Zajęcia w czasie studiów obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria. W czasie II semestru słuchacze wykonują pracę dyplomową z zakresu tematyki studiów, związaną ze swoimi zawodowymi zainteresowaniami. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Po ukończeniu studiów wszyscy uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Poniżej przedstawiono zakres tematyczny przedmiotowych studiów:? Drogownictwo na świecie

? Administracja i aktualne przepisy z zakresu drogownictwa

? Uwarunkowania środowiskowe budowy dróg i autostrad

? Zasady sporządzania operatów wodno-prawnych

? Elementy geologii i geotechniki oraz nawierzchnie drogowe

? Materiałoznawstwo i technologie konstrukcji nawierzchni drogowych i autostradowych

? Ochrona przed hałasem w drogownictwie

? Kształtowanie geometryczne dróg

? Nowoczesne obiekty inżynierskie w pasie drogowym

? Teoria konstrukcji drogowych i inżynierskich

? Komputerowe systemy w drogownictwie

? Odwodnienie pasa drogowego, przystanków, MOP-ów, murów oporowych, tuneli itp.

? Aktualne badania w drogownictwie w czasie budowy, odbiorów i eksploatacji

? Organizacja i zarządzanie w budownictwie drogowym

? Inżynieria ruchu i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego BRD

? Seminarium: Nowoczesne budownictwo drogowe

? Seminarium dyplomowe.Opiekę merytoryczną i naukową nad Studiami sprawuje Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego (www.wils.uz.zgora.pl./studia_podyplomowe).

Czas trwania Studiów obejmuje 2 semestry o łącznej liczbie 288 godzin zajęć.

Zajęcia pierwszej edycji rozpoczęły się w lutym 2010r. (pierwszy- letni semestr).

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym, co dwa lub trzy tygodnie podczas dwudniowych sesji (soboty i niedziele).Celem studiów jest zapoznanie uczestników z elementami nowoczesnego budownictwa drogowego. Obejmują one zarówno zajęcia z grupy przedmiotów teoretycznych, spraw formalno-prawnych jak i nowości w zakresie materiałoznawstwa, technologii i komputeryzacji.

Ukończenie studiów podyplomowych pozwoli absolwentom na lepsze wykorzystanie wiedzy z drogownictwa w zakresie przepisów prawnych, planowania, zarządzania, utrzymania oraz spraw ekologicznych związanych z budową nowoczesnych dróg i autostrad.

Wykładowcami na przedmiotowych studiach są pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjaliści w branży drogowej z zakresu: projektowania, wykonawstwa, nadzoru, badań, zarządzania, utrzymania i finansowania dróg.Zajęcia odbywały się zarówno na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego jak również w laboratorium drogowym Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Zielonej Górze, co pozwoliło słuchaczom na zgłębienie wiedzy bliższej praktyce.www.wimbp.zgora.pl


zgłoś plagiat/niewłaściwą treść

Szukaj w kalendarzu