13 stycznia 2018 r. odbyło się w gościnnych progach nowoczesnej Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego jubileuszowe spotkanie upamiętniające 100-lecie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zaproszenie Zarządu Okręgu i Oddziału SBP w Zielonej Górze oraz Koła przy Bibliotece Uniwersyteckiej przyjęło wielu członków z zielonogórskich kół oraz z terenowych struktur SBP. Mieliśmy przyjemność gościć koleżanki i kolegów z Bieniowa, Żar oraz z Nowej Soli. Swoją obecnością zaszczycili nas emeryci Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz bibliotek publicznych południowej części województwa (Bieniów, Żary, Krosno Odrzańskie, Brody).

Spotkanie otworzyła Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej p. Ewa Adaszyńska, która pogratulowała jubileuszu oraz życzyła wszystkim uczestnikom aktywności i kreatywności w upowszechnianiu czytelnictwa, budowania nowoczesnego bibliotekarstwa i dbania o jego należyte miejsce w rozwoju kultury i edukacji.

Dorota Kaczmarek – przewodnicząca Zarządu Okręgu w Zielonej Górze, podziękowała wszystkim za obecność w spotkaniu, które upamiętnienia, tak ważną dla bibliotekarstwa i kultury rocznicę, jest także okazją sprzyjającą integracji bibliotekarskiego środowiska.

Następnie Mariola Szydło – przewodnicząca Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej przedstawiła prezentację nt. 100 lat SBP – rola i znaczenie dla bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza. Mogliśmy prześledzić bogatą historię Stowarzyszenia na tle wydarzeń społecznych, politycznych i kulturowych naszego kraju. Była to doskonale udokumentowana lekcja historii, za którą należą się prelegentce szczególne podziękowania.

Kolejnym bardzo interesującym punktem jubileuszowego spotkania była druga prezentacja, przygotowana przez Marię Wasik, wieloletnią dyrektorkę WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Honorowego Członka SBP, a wcześniej wieloletnią przewodniczącą Lubuskiego Okręgu oraz Marię Adamek, sekretarza Zarządu Okręgu pt. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręg Lubuski 1954-2017. SBP w województwie lubuskim. Prezentacja zobrazowała długą działalność SBP w naszym lubuskim okręgu. Przypomniała ważne wydarzenia bibliotekarskie współorganizowane przez SBP  – konferencje, szkolenia bibliotekarskie, Forum Młodych, seminaria wyjazdowe, spotkania integracyjne
w ramach corocznie organizowanego Tygodnia Bibliotek, przypomniała także ludzi, którzy swoją działalnością stowarzyszeniową przyczyniali się do rozwoju lubuskiego bibliotekarstwa, podnosili rangę zawodu oraz działali na rzecz integracji środowiska.

Po przerwie kawowej swoje osiągnięcia prezentowali przedstawiciele Kół: Jan Tyra – emerytowany dyrektor MBP w Żarach, pomysłodawca Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy, które od wielu lat organizowane są przy udziale Koła w Bieniowie, Jolanta Stadnik – przewodnicząca Koła  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Grzegorzewskiej oraz Grażyna Lipińska-Nowak – wieloletnia przewodnicząca Koła SBP Biblioteki Uniwersyteckiej.

Po dyskusji wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić i zapoznać się z działalnością biblioteki naukowej, funkcjonującej w tak nowoczesnej przestrzeni.

Organizatorzy spotkania składają serdeczne podziękowania wszystkim członkom Stowarzyszenia zaangażowanym w organizację tego jubileuszowego spotkania.

 DSCN3730   DSCN3748  DSCN3770
 DSCN3798  DSCN3804  DSCN3827

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.