Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Projekty realizowane w 2007 r.Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze  fundusze na  opublikowanie dwóch numerów pisma branżowego bibliotekarzy „Bibliotekarz Lubuski”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 herb lubuskie

 

Wojewódzka Konferencja Bibliotekarzy ph. „Komunikacja interpersonalna w bibliotece” realizowana będzie z dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Lubuskiego Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze zdobyło środki na dofinansowanie publikacji książki z materiałami konferencyjnymi ph. „Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno-kulturowe”

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Projekty realizowane w 2006 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze pozyskało fundusze na publikację „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 2(22)/2006. 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wydanie Informatora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze środki na zorganizowanie wojewódzkiej konferencji bibliotekarzy w Zielonej Górze pn. „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej”.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Projekty realizowane w 2005 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze fundusze na zorganizowanie wojewódzkiej konferencja bibliotekarzy: „Biblioteka publiczna w środowisku lokalnym”.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie

 

Dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze umożliwiło wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Bibliotekarz Lubuski”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.