Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Projekty realizowane w 2007 r.Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze  fundusze na  opublikowanie dwóch numerów pisma branżowego bibliotekarzy „Bibliotekarz Lubuski”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 herb lubuskie

 

Wojewódzka Konferencja Bibliotekarzy ph. „Komunikacja interpersonalna w bibliotece” realizowana będzie z dotacji przyznanej przez Zarząd Województwa Lubuskiego Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze zdobyło środki na dofinansowanie publikacji książki z materiałami konferencyjnymi ph. „Zielona Góra na przestrzeni dziejów: przemiany społeczno-kulturowe”

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Projekty realizowane w 2006 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze pozyskało fundusze na publikację „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 2(22)/2006. 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wydanie Informatora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze środki na zorganizowanie wojewódzkiej konferencji bibliotekarzy w Zielonej Górze pn. „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej”.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Projekty realizowane w 2005 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze fundusze na zorganizowanie wojewódzkiej konferencja bibliotekarzy: „Biblioteka publiczna w środowisku lokalnym”.
Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie

 

Dofinansowanie przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze umożliwiło wydanie dwóch kolejnych numerów czasopisma „Bibliotekarz Lubuski”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.