STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH logo SBP1

Cele i środki działania:


Celem Stowarzyszenia jest służba społeczna dla bibliotekarstwa i informacji naukowej w Polsce, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, a w szczególności:

  1. czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  2. dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  3. inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  4. rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej,
  5. integracja środowiska zawodowego,
  6. podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  7. kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.

(Statut Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, rozdz. II, § 7)

Struktura organizacyjna

Informacje, aktualności

Plany i sprawozdania Zarządu Okręgu i Zarządu Oddziału SBP w Zielonej Górze

Projekty Zarządu Okręgu SBP w Zielonej Górze

Relacje z wydarzeń

 

Zmieniony (05.07.2011r.)

Zadania bibliotekarza systemowego

- Kontrola prawidłowej pracy systemu, (kontrola prawidłowego działania katalogu komputerowego, prawidłowego zapisu wypożyczeń i udostępnień zbiorów).

- Informowanie pracowników o wszystkich zmianach w systemie (szkolenia, porady telefoniczne).

- Koordynowanie prac komputerowych w bibliotekach z południowej części województwa lubuskiego należących do Centrum Przetwarzania

- Danych Bibliotecznych.

- Nadzór nad wdrażaniem nowych wersji oprogramowania Prolib.

- Analiza uwag oraz propozycji nowych funkcjonalności zgłaszanych przez poszczególne osoby, i w rezultacie decyzja o przesyłaniu ich do twórcy oprogramowania.

 

bibliotekarz sytemowy: Izabella Koperska, tel. 68 45 32 634, mail: bibliotekarz.systemowy@wimbp.zgora.pl

Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.