Kadencja 2017-2020

   

Oddział Zielonogórski

Oddział Gorzowski

   

Koło SBP z Zielonej Górze

Biblioteka Uniwersytecka

al. Wojska Polskiego 71

65-762 Zielona Góra

Przewodnicząca: Mariola Szydło

e-mail: M.Szydlo@bu.uz.zgora.pl

 

 


Koło SBP z Zielonej Górze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. M. Grzegorzewskiej

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Przewodnicząca: Jolanta Stadnik

e-mail: j.stadnik@pbw.zgora.pl

Koło SBP z Zielonej Górze

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. C. Norwida

al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Przewodniczący: Adam Rosa

e-mail: a.rosa@wimbp.zgora.pl

Koło SBP w Bieniowie

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Zielonogórska 14

68-204 Bieniów

Przewodnicząca: Barbara Szałęga

e-mail: sbpkolowbieniowie@wp.pl

Koło SBP w Gubinie

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Westerplatte 14

66-620 Gubin

Przewodnicząca: Ewa Dąbek

e-mail: e.dabek@biblioteka.gubin.plKoło w Nowej Soli

Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Bankowa 3

Przewodniczący: Szymon Maksymów

e-mail: biblioteka_ns_grom@o2.pl

Koło SBP w Sulechowie

Biblioteka Publiczna przy Ośrodku Kultury

i Sportu

ul. Jana Pawła II 52

66-100 Sulechów

Przewodnicząca: Katarzyna Tomaszewska

e-mail: biblioteka.bojadla@poczta.onet.pl

Koło SBP w Gorzowie Wlkp.

przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Herberta

z siedzibą w Bibliotece Głównej Akademii

im. Jakuba z Paradyża

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wlkp.

Przewodnicząca: Bogumiła Manulak

e-mail: b.manulak@ajp.edu.pl

Koło SBP w Gorzowie Wlkp.

Biblioteka Pedagogiczna przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym

ul. W. Łokietka 23

66-400 Gorzów Wlkp.

Przewodnicząca: Magdalena Janas

e-mail: magdalena.janas@womgorz.edu.pl


Koło Młodych SBP w Gorzowie Wlkp.

Akademia im. Jakuba z Paradyża

Biblioteka Główna

ul. Chopina 52

66-400 Gorzów Wlkp.

Przewodniczący: Michał Słupczyński

e-mail: mslupczynski@poczta.fm

Koło SBP w Dębnie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. A. Mickiewicza 32

74-400 Dębno

Przewodnicząca: Magdalena Kula

e-mail: magdalena-kula@wp.pl

Koło SBP w Międzyrzeczu

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

Międzyrzecki Ośrodek Kultury

ul. Konstytucji 3 Maja 30

66-330 Międzyrzecz

Przewodnicząca: Agnieszka Czekała

e-mail: biblioteka@mokmiedzyrzecz.pl

Koło SBP w Strzelcach Krajeńskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

ul. Strzelecka 7

66-500 Strzelce Krajeńskie

Przewodnicząca: Kazimiera Czaja

e-mail: biblioteka@strzelce.pl

Kadencja 2013-2017

Koło SBP w Zielonej Górze
Biblioteka Uniwersytecka
Oddział Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych
ul. Podgórna 50
65-256 Zielona Góra
Przewodnicząca: Grażyna Lipińska - Nowak

Koło SBP w Zielonej Górze
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Przewodnicząca: Jolanta Stadnik

Koło SBP w Bieniowie
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Zielonogórska
68-204 Bieniów
Przewodnicząca: Barbara Szałęga

Koło SBP w Gubinie
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Westerplatte 4
66-620 Gubin
Przewodnicząca: Ewa Dąbek

Koło SBP w Kożuchowie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Klasztorna 14
67-120 Kożuchów
Przewodnicząca: Urszula Wojtaszyn

Koło SBP w Krośnie Odrzańskim
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Przewodnicząca: Alicja Nawojska

Koło SBP w Lubsku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. L. Kruczkowskiego
ul. Wojska Polskiego 2
68-300 Lubsko
Przewodnicząca: Oliwia Wielgus-Cichocka

Koło SBP w Nowej Soli
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Bankowa 3
67-100 Nowa Sól
Przewodnicząca: Alicja Nowaczyk

Koło SBP w Sulechowie
Biblioteka Publiczna przy Sulechowskim Ośrodku
Kultury i Sportu
ul. W. Świerczewskiego 52
66-100 Sulechów
Przewodnicząca: Irena Frankowska

Koło SBP w Szprotawie
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Niepodległości 16
67-300 Szprotawa
Przewodnicząca: Małgorzata Ryks

Koło SBP w Zielonej Górze
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. C. Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Przewodniczący: Adam Rosa

Koło SBP w Żaganiu
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świerczewskiego 7
68-112 Żagań
Przewodnicząca: Alicja Ptasińska

Koło SBP w Gorzowie Wlkp.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Łokietka 37
66-400 Gorzów Wlkp.
Przewodnicząca: Bogumiła Manulak

Koło SBP w Gorzowie Wlkp.
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny - Biblioteka
ul. Łokietka 23
66-400 Gorzów Wlkp.
Przewodnicząca: Alicja Kubaczka

Koło SBP w Dębnie Lubuskim
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Mickiewicza 32
74-400 Dębno Lubuskie
Przewodnicząca: Lucyna Rutkowska

Koło SBP w Międzyrzeczu
Międzyrzecki Ośrodek Kultury - Biblioteka
ul. Konstytucji 3 Maja
66-300 Międzyrzecz
Przewodnicząca: Krystyna Pawłowska

Koło SBP w Słubicach
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Jedności Robotniczej 18
69-100 Słubice
Przewodnicząca: Mirosława Dziurda

Koło SBP w Strzelcach Krajeńskich
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
ul. Strzelecka 7
66-500 Strzelce Krajeńskie
Przewodnicząca: Beata Baranowicz


 

Plan pracy
Zarządu Okręgu i Zarządów Oddziałów SBP
w województwie lubuskim
na 2007 r.

I. Sprawy organizacyjne

 1. Uaktualnienie kartoteki członków Stowarzyszenia w Oddziałach.
 2. Zorganizowanie przez Zarząd Okręgu spotkania z przewodniczącymi Zarządów Oddziałów i Kół (kwiecień).
 3. Zwołanie 2 zebrań Zarządu Okręgu: w kwietniu na temat wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, udziału w Tygodniu Bibliotek, organizacji konferencji „Komunikacja interpersonalna w bibliotece”, obchodów 90-lecia SBP, spraw wydawniczych; w grudniu – podsumowanie działalności w 2007 r. i przygotowanie planu pracy na 2008 r. Zwołanie 4 posiedzeń Prezydium Zarządu – sprawy bieżące i organizacyjne dot. planowanych działań.
 4. Występowanie o nadanie odznaczeń, nagród i wyróżnień przez Zarząd Okręgu oraz Zarządy Oddziałów w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, w tym złożenie 7 wniosków o nadanie Krzyży Zasługi (3 na Srebrne Krzyże, 4 na Złote Krzyże).

II. Działalność szkoleniowa

 1. Zarząd Okręgu
  • Organizacja konferencji „Komunikacja interpersonalna w bibliotece”.
 2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp.
  • Współudział w organizowaniu ogólnopolskiej konferencji bibliotek Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych (październik-listopad).
  • Wyjazd bibliotekarzy do Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (III kw.).
 3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
  • - Popularyzacja literatury i prasy fachowej wydanej przez Zarząd Główny SBP na szkoleniach w zielonogórskiej WiMBP i seminariach powiatowych.
  • Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. i BPMiG w Dębnie (kwiecień).
  • Wyjazd bibliotekarzy do bibliotek w Słupsku, Gdańsku i Gdyni (czerwiec).

III. Działalność popularyzatorska i integracyjna

 1. Zarząd Okręgu
  • Zorganizowanie w Zielonej Górze, przy współpracy WiMBP i zielonogórskiego Oddziału, wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja).
  • Włączenie się do organizacji wojewódzkiej uroczystości obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp. (czerwiec).
 2. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp.
  • Zorganizowanie plenerowego Dnia Bibliotekarza (maj).
  • Zorganizowanie obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp.
  • Wiosenny jednodniowy wyjazd do Dobiegniewa.
  • Udział w Pielgrzymce Bibliotekarzy na Jasną Górę.
  • Kontynuacja wspomnieniowych spotkań bibliotekarzy, mających na celu stworzenie kroniki bibliotekarstwa gorzowskiego.
  • Podtrzymanie tradycji Spotkań Wigilijnych członków Oddziału.
  • Uaktywnienie strony internetowej Oddziału gorzowskiego.
 3. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze
  • Współudział w organizacji wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek.
  • Impreza plenerowa z okazji Dnia Bibliotekarza dla pracowników bibliotek południowej części woj. lubuskiego (maj).
  • Współudział w przygotowaniu inauguracji roku kulturalnooświatowego dla pracowników WiMBP, emerytów, rencistów, z udziałem władz samorządowych (wrzesień).
  • Współudział w przygotowaniu 60-lecia WiMBP w Zielonej Górze .
  • Zorganizowanie spotkania autorskiego, prelekcji lub wykładu.
  • Zorganizowanie wycieczki turystycznej do Irlandii (sierpień).
 4. Koła
  • Dzień Bibliotekarza i Bibliotek: coroczne spotkanie bibliotekarzy różnych sieci w Kole w Krośnie Odrzańskim, organizacja obchodów miejskich w Żarach i gminnych w Bieniowie przez Koło w Bieniowie.
  • Publikacje: Koło w Krośnie Odrzańskim – przygotowanie artykułów o bibliotece do krośnieńskiego czasopisma „Most” i recenzji książek w „Tygodniku Powiatowym”; Koło przy Bibliotece Nauk Technicznych, Ścisłych i Ekonomicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego – publikowanie komunikatów informacyjnych z działalności Biblioteki w lokalnym „Miesięczniku Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Zielonogórskiego”.
  • Inne działania: Koło w Żaganiu – prowadzenie kroniki Koła, zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Kobiet; Koło w Bieniowie – zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Pasji Twórczych Bibliotekarzy w Żarach.
 5. Zarządy Okręgu, Oddziałów i Kół biorą też udział w organizowanych przez biblioteki imprezach w ramach Tygodnia Bibliotek oraz uczestniczą w uroczystościach jubileuszowych i pożegnaniach odchodzących na emeryturę bibliotekarzy.

IV. Działalność interwencyjna

 1. Podejmowanie działań interwencyjnych stosownie do potrzeb.
 2. Udział przewodniczących Zarządów Okręgu i Oddziałów w komisjach konkursów na dyrektorów bibliotek.

V. Działalność wydawnicza

Wydanie przez Zarząd Okręgu, przy współpracy Zarządów Oddziałów, dwóch numerów „Bibliotekarza Lubuskiego”.

VI. Działalność na rzecz regionu, społeczności lokalnej, biblioteki

 1. Kontynuowanie zbiórki publicznej w formie „cegiełek” i zakup za pozyskane środki nowości książkowych do WiMBP i filii miejskich w Zielonej Górze oraz w Gorzowie Wlkp. – realizują Zarządy Oddziałów.
 2. Rozpropagowanie sprzedaży „cegiełek” przez Koła w innych bibliotekach.
 3. Współorganizowanie przez Zarząd Okręgu konkursu „Czytaj, bo warto!” – WiMBP w Zielonej Górze.
 4. Konkursy: Koło w Gubinie – pomoc w opracowaniu scenariusza cyklicznego konkursu literackiego organizowanego w ramach „Wiosny nad Nysą; Koło w Bieniowie – pomoc w organizowaniu corocznego Gminnego Konkursu Recytatorskiego.
 5. Inne działania: Koło w Bieniowie – współorganizacja imprezy czytelniczej podczas dożynek.

VII. Sprawy finansowe

 1. Zarząd Okręgu pozyskuje pieniądze ze składek członkowskich ( 1 zł od każdego członka miesięcznie) – w 2007 r. przewiduje się wpływ ok. 4.000 zł.
  Dotacje: złożono wniosek na dofinansowanie finału wojewódzkiego konkursu „Czytaj, bo warto!” organizowanego w ramach akcji „Z walizką na książkach” - 5.500 zł oraz wniosek na dofinansowanie publikacji „Bibliotekarza Lubuskiego” – 2.050 zł. Planowane rozchody: wydanie „Bibliotekarza Lubuskiego” – 600 zł, współorganizacja finału konkursu „Czytaj, bo warto!” – 450 zł, organizacja wojewódzkiej uroczystości Dnia Bibliotekarza i Bibliotek – 1200 zł, wynajem środków transportu – 1000 zł, podróże służbowe 500 zł, opłaty bankowe (pomniejszone o połowę – zmiana taryfy) – 200 zł.
 2. Zarząd Oddziału w Zielonej Górze pozyskane pieniądze ze składek członkowskich przeznaczy m.in. na seminaria wyjazdowe, honoraria za spotkania autorskie, organizację obchodów plenerowych Dnia Bibliotekarza, koszty związane z jubileuszami pracy bibliotekarzy, Świętem Zmarłych, spotkaniem noworocznym. Fundusze pozyskane ze sprzedaży „cegiełek” w całości przeznaczone zostaną na zakup nowości dla WiMBP w Zielonej Górze.
 3. Zarząd Oddziału w Gorzowie Wlkp. fundusze pozyskane ze składek członkowskich przeznaczy m.in. na wyjazdy do Dobiegniewa i bibliotek warszawskich, w organizacji obchodów 90-lecia SBP w Gorzowie Wlkp., organizację plenerowego Dnia Bibliotekarza, upominki dla bibliotekarzy obchodzących jubileusze.
Maria Wasik
Przewodnicząca
Zarządu Okręgu SBP
w Zielonej Górze

Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.