Projekty realizowane w 2004 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze pozyskało środki na publikację polsko-francuskiego tomiku Czesława Sobkowiaka pt. „Podziemne słońca”.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra

logo Urzadmiasta

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie
Projekty realizowane w 2008 roku
 
 

Projekt dotowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała dodatkowe środki finansowe na realizację V Wiosennego Konkursu Ortograficznego dla uczniów szkól podstawowych oraz gimnazjów

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra

logo Urzadmiasta
 
 

 
 
 

Projekt dotowany ze środków Instytutu Książki 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Dyskusyjne Kluby Książki w ramach "Tu Czytamy"

Zrealizowano ze środków Instytutu Książki
 
2
 
 

 
 
Projekt dotowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie na opublikowanie wydawnictw Oficyny Wydawniczej „Pro Libris”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra
logo Urzadmiasta
 
 

 

 

Projekt dotowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra
 
Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przyznano dotację na zadanie pt. Konferencja naukowa i publikacja wydawnictwa pn. „Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku”
Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra

logo Urzadmiasta

 

 

Projekt dotowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze pozyskała środki na przygotowanie i zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży do lat 15 w ramach Ferii zimowych 2008 – ph. „Zima lubi dzieci najbardziej na świecie!”

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Miasta Zielona Góra
 
logo Urzadmiasta
 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze dotację na opublikowanie dwóch numerów pisma branżowego bibliotekarzy „Bibliotekarz Lubuski”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

herb lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze dotację na organizacje wojewódzkiej konferencji bibliotekarzy ph. POTRZEBY CZYTELNICZE I EDUKACYJNE DOROSŁYCH – ROLA BIBLIOTEKI W ICH ZASPOKAJANIU, Kalsk, 6 -7 października 2009.
 
Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

herb lubuskie

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich otrzymał dofinansowanie na opublikowanie dwóch numerów "Bibliotekarza Lubuskiego" - pisma branżowego.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego

herb lubuskie

 docu0010s docu0011s

 

Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.