Dział Administracyjno - Gospodarczy

tel. 068 453 26 22, 068 453 26 21
e-mail: Administracja@wimbp.zgora.pl

II piętro,

Do zadań Działu należy:

- Prowadzenie remontów i modernizacji w obiektach Biblioteki w celu zapewnienia właściwych warunków technicznych w pomieszczeniach,
- Gospodarowanie nieruchomościami, gromadzenie dokumentacji związanej ze sprawami najmu i eksploatacji lokali filii bibliotecznych,
- Organizacja zabezpieczenia dozoru budynku głównego i ochrony mienia oraz prawidłowego zabezpieczenia przeciwpożarowego,
- Bieżąca konserwacja sprzętu i urządzeń technicznych,
- Zabezpieczenie sprawnej obsługi transportowej,
- Zaopatrzenie materiałowo-wyposażeniowe zapewniające prawidłowe funkcjonowanie agend Biblioteki w zakresie administracyjno-gospodarczym i technicznym,
- Prowadzenie gospodarki dotyczącej sprzętu i wyposażenia Biblioteki,
- Koordynacja spraw związanych z komputeryzacją w zakresie zakupu, naprawy i konserwacji sprzętu oraz warstwy fizycznej sieci komputerowej,
- Zapewnienie sprawnej obsługi telefonicznej i teleinformatycznej,
- Organizacja przetargów i prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych,
- Obsługa administracyjna kontrahentów wynajmujących pomieszczenia w Bibliotece,
- Utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniach oraz porządku wokół budynków.

dr inż. Piotr Ziembicki
mgr inż. Piotr Eliński
tel. 68 45 32 612

Utworzenie w 2005 roku CPDB miało na celu powstanie jednolitej bazy danych we wszystkich bibliotekach terenowych województwa. Każdego roku kolejne instytucje przyłączają się do Centrum, zaś WiMBP wspomaga biblioteki regionalne przyłączone do CPDB w dostępie do oprogramowania bibliotecznego.

Dział koordynuje prace związane z komputeryzacją Biblioteki w zakresie techniczno-administracyjnym: administruje lokalną siecią komputerową WiMBP, archiwizuje dane systemu bibliotecznego PROLIB, przeprowadza aktualizacje oprogramowania bibliotecznego oraz systemów operacyjnych. Zapewnia ciągłość pracy systemu PROLIB oraz oprogramowania systemowego.

Głównymi celami CPDB są: przetwarzanie i udostępnianie danych bibliograficznych oraz aplikacji bibliotecznej wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym. Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo tych danych (dostęp, archiwizacja itd.), dba o aktualność oprogramowania bibliotecznego, czuwa nad jakością bazy danych (m.in. weryfikuje opisy bibliograficzne stworzone przez biblioteki regionalne), a w ramach oferty dodatkowej proponuje bibliotekom możliwość skorzystania z dostępu do Internetu, kont poczty elektronicznej oraz publikacji stron WWW na swoich serwerach. Natomiast biblioteki regionalne, które przyłączą się do CPDB korzystają z pełnej funkcjonalności systemu bibliotecznego, mają dostęp do baz danych bibliograficznych – mogą importować opisy bibliograficzne, współtworzą bazy danych oraz w ograniczonym zakresie partycypują w kosztach funkcjonowania ośrodka.

Infrastruktura informatyczna CPDB opiera się na technologiach sieciowych, w których wykorzystuje się najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie. Sieć LAN (ethernet 100/1000 Mbit/s) zbudowana jest w oparciu o sprzęt firmy 3Com oraz CISCO. Dostęp do oprogramowania bibliotecznego, baz danych oraz podstawowych usług sieciowych zapewniają serwery firmy HP oraz sprzęt dodatkowy, służący do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów i danych Arkeia, a także oprogramowanie Citrix zapewniające zdalny dostęp do zasobów CPDB. Dostęp do Internetu zapewnia synchroniczne łącze stałe o przepustowości 30 Mbit/s do węzła sieci miejskiej ZielMAN.

Publikacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam. Quisque semper justo at risus. Donec venenatis, turpis vel hendrerit interdum, dui ligula ultricies purus, sed posuere libero dui id orci. Nam congue, pede vitae dapibus aliquet, elit magna vulputate arcu, vel tempus metus leo non est.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze sprawuje nadzór merytoryczny nad bibliotekami siedmiu powiatów południowej części województwa lubuskiego w zakresie realizacji przez nie zadań ustawowych, wynikających z ustawy o bibliotekach. Ponadto udziela tym bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej. Prowadzi także badania stanu i stopnia zaspokojenia potrzeb użytkowników oraz analizy stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek terenowych.
Zadania te WiMBP realizuje w stosunku do 160. placówek bibliotecznych, które usytuowane są w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim, żagańskim i żarskim.

 

 

Podkategorie

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze dbając o rozwój bibliotekarstwa i informacji naukowej w województwie, rozbudzanie aktywności zawodowej bibliotekarzy oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej, co roku podejmuje starania związane z pozyskiwaniem funduszy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na realizację powyższych celów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.