Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze-Przylepie, Stowarzyszenie „Pamięć Polskich Kresów" w Zielonej Górze-Łężycy zapraszają na konferencję naukową
Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w Literaturze, Sztuce i Przekazach Historycznych (III Edycja).

8 października 2018 r. (poniedziałek)
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

0001100012

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.