W związku z remontem Magazynu książek informujemy, że  przechowywany tam księgozbiór (książki, czasopisma, nuty, kasety magnetofonowe, cymelia) będzie niedostępny od 17 września do końca 2018 r.

Zawieszamy również obsługę Antykwariatu Internetowego „Volumen”.

Od 1 października  czasopisma III i IV formatu oraz czasopisma regionalne (format I-IV) będzie można zamawiać tylko za pomocą rewersów tradycyjnych. Wznowi również działalność antykwariat.

Przepraszamy za zaistniałe utrudnienia w korzystaniu z naszych zbiorów.

Planowane prace remontowe i modernizacyjne są konieczne do dalszego, sprawnego funkcjonowania Magazynu książek.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.