Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ogłasza konkurs
na stanowisko: specjalista ds. administracyjnych

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- znajomość zagadnień z zakresu prawo zamówień publicznych,
- umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, Internet oraz urządzeń komputerowych,
- umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, dyspozycyjność, terminowość, komunikatywność,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- wysokie umiejętności prezentacyjne i negocjacyjne,
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
- bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
- mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
- prawo jazdy kat. B

Obowiązki:
- realizacja postępowań przy zamówieniach publicznych,
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzanie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej,
- opisywanie faktur pod względem zamówień publicznych,
- sporządzanie dokumentacji sprawozdawczej, zleceń, umów w zakresie realizacji zadań administracyjno-technicznych,
- prowadzenie spraw związanych z zakupami oraz z naprawą sprzętu biurowego i technicznego,
- dokonywanie rozpoznania rynku i zbieranie ofert, zaopatrzenie biblioteki w niezbędne środki, maszyny i urządzenia,
- organizacja i koordynowanie prac remontowo-modernizacyjnych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
- prowadzenie gospodarki telefonami komórkowymi,
- zastępowanie pracowników działu podczas ich nieobecności,
- inne czynności w ramach pracy działu.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- CV,
- kserokopia dokumentów potwierdzających wyksztalcenie,
- kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy,
- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności (zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),
- podpisane oświadczenie kandydata - „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).
Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2018 r. w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (sekretariat) z dopiskiem: nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.