wieczór niemieckiBiblioteka Obcojęzyczna oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Zielonej Górze zapraszają na „Wieczór niemiecki – 500 lat Reformacji”.

Czwartek, 7.12.2017, sala Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży (parter), Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida

Dyskutując o kulturze niemieckiej, nie sposób pominąć obchodzonego w tym roku pięćsetlecia Reformacji. 31 października 1517 roku augustiański mnich, Marcin Luter, przybił na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoich 95 tez, co zapoczątkowało Reformację w Europie. W czasie „Wieczoru niemieckiego” postaramy się ukazać wartości duchowe i kulturowe protestantyzmu, które stały się podstawą sukcesów społeczności ewangelickiej w wielu dziedzinach życia.

17.30 – „ Jak Luter wpłynął na kulturę niemiecką?” – z księdzem dr. Justusem Werdinem, referentem Misji Berlińskiej, rozmawia dr Wolfgang Brylla z Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego  (j. polski),

18.00-20.00 – projekcja filmu "Luter" („Luther”, 2003), reż. Eric Till, w roli głównej Joseph Fiennes (j. angielski, napisy w j. polskim)

20.00-20.30 – Rozmowy przy poczęstunku (kawa, herbata, kanapki oraz niemieckie ciasteczka)

Dr Justus Werdin studiował na Fakultecie Teologii Humboldta w Berlinie od 1977 do 1982, a w 1985 uzyskał doktorat na Fakultecie Teologii Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle-Wittenberg (praca "Ustawodawstwo w kościołach reformacji w Polsce i ich międzykościelna współpraca w latach 1918 do 1939"). Od 1985 do 1987 w wikariacie w Berlin-Buch, w tym czasie odbył sześciotygodniową  praktykę w parafii ewangelickiej Św. Trójcy w Warszawie. Od 1987 do 2016 proboszcz w parafii miasta Greiffenberg/Uckermark. Od 2016 referent w Misji Berlińskiej do spraw ekumenii we wschodniej Europie. Od 15 lat współorganizator Polsko-Niemieckiej Ekumenicznej Pielgrzymki Magdeburg-Gniezno śladami cesarza Ottona III i Św. Wojciecha pod hasłem: "Od Jana do Piotra i Pawła".

Notka o filmie

„Luther” („Luter”) – dramat biograficzny z 2003 roku oparty na życiu Marcina Lutra i początkach reformacji w Niemczech będący koprodukcją amerykańsko-niemiecko-brytyjską. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce zawarł umowę licencyjną z dystrybutorem filmu na bezpłatne pokazy.

Marcin Luter, augustianin żyjący w XVI wieku, poprzez osobiste spotkanie z Bogiem doświadcza wewnętrznej przemiany. Zainspirowany lekturą „Pisma Świętego” dostrzega hipokryzję ówczesnego Kościoła, stanowczo sprzeciwia się praktyce odpustów i spisuje 95 tez. Pomimo surowych konsekwencji, niezachwianie stoi przy Bogu i objawionej Prawdzie. To daje początek ruchowi reformacyjnemu w całej Europie. „Luter” to zrealizowany z rozmachem film, który nie idealizuje postaci niemieckiego reformatora, pozwala skupić się na jego dylematach i zmaganiach. Umożliwia sięgnięcie do korzeni luteranizmu jako wyznania i pomaga zrozumieć jego znaczenie dzisiaj.

Na spotkaniu będzie można kupić książki na temat Reformacji.

Dla grup zorganizowanych konieczna rezerwacja miejsc - tel: 68 4532638 (Biblioteka Obcojęzyczna).

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.