Szanowni Państwo,

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze dr Andrzej Buck zaprasza na cykl spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych, których harmonogram został umieszczony poniżej.

Konwersatoria bibliotekoznawcze

Plan spotkań na rok akademicki 2017/2018

15 listopada 2017 r.

prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej

13 grudnia 2017 r.

prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński)

Bibliotekarz: przesłanki zawodu

17 stycznia 2018 r.

dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Prasa kobieca w Polsce (1818-2018). Zarys ewolucji na 200-lecie istnienia

14 lutego 2018 r.

prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

"Encyklopedia Książki" - dzieje i realizacja projektu

21 marca 2018 r.

dr hab. Maciej Matwijów prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

Zbiory rękopiśmienne w Polsce

18 kwietnia 2018 r.

dr hab. Michał Rogoż (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Przemiany rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2016

 

16 maja 2018 r.

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)

Memy internetowe we współczesnym dyskursie publicznym

Wykłady połączone z dyskusją będą się odbywać w Sali Wykładowej im. dr. Grzegorza Chmielewskiego WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Dwie pierwsze prelekcje rozpoczną się o godzinie 9.30, natomiast o godzinie późniejszych spotkań będziemy informować w osobnych komunikatach zamieszczonych na stronie internetowej www.biblioteka.zgora.pl.

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

 

Serdecznie zapraszamy

dr Andrzej Buck - Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze

dr Przemysław Bartkowiak

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.