wanda kościukiewiczFilia nr 1 WiMBP im. C. Norwida (przy ul. Ptasiej 32) zaprasza na wystawę malarstwa Wandy Marii Kościuszkiewicz

Wystawa czynna od 4 października do 15 listopada 2017 r.

O Malarstwie Wandy Kościuszkiewicz:

Pani Wanda to artystka, która swój samorodny talent rozwija od lat wczesnej młodości  w powiązaniu z niezwykła pracowitością, siłą charakteru i pasją tworzenia. Jest autorką około tysiąca prac plastycznych.  W dorobku twórczym Wandy Kościuszkiewicz zdecydowaną większość stanowią obrazy malowane olejami artystycznymi, ale oprócz nich spotykamy wiele prac wykonanych innymi technikami, takimi jak: gwasz, tempera, akwarele, pastele, rysunek, rysunki piórkiem. W swoich obrazach używa nasyconych kolorów, często zestawia w kontrastowych komplikacjach. Tworzy za pomocą symbolu i koloru - dominuje tematyka społeczna. Malarstwo Wandy to indywidualne widzenie świata, otaczającej rzeczywistości. Chętnie maluje naturę, krajobrazy, pejzaże i portrety.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.