werstlerW środę 21 grudnia br. zmarł Janusz Werstler, poeta, publicysta, nauczyciel. Urodził się 11 grudnia 1939 r. w Kałuszu k. Stanisławowa na Kresach Wschodnich. Do Żar, gdzie przebywał do końca swoich dni, przybył jako 15-letni chłopiec. Debiutował wierszem Pantofle w „Nadodrzu” w 1961 r. Inicjator i współzałożyciel grupy poetyckiej „Dziewin” (1962). Współtwórca kilku instytucji kulturalnych w Żarach. Od 2000 r. członek Związku Literatów Polskich. Należał do Klubu Literackiego w Żarach. Publikował swoje utwory w wielu pismach literackich i antologiach, m.in. w Rylcem i piórem, W dole kamieniołomu, Strofy z Winnego Wzgórza, Mieszkam w wierszu, Od słowa do słowa. Redagował Literacki Puls Regionu w „Kronice Ziemi Żarskiej”. Opublikował zbiory wierszy: Pytania (1970), Krajobrazowo (1991), Najbliżej serca (1998, 2001), Rozpytywanie sumienia (1998), Ocalone w słowie (2001, 2003), Im Wort erhalten. Marias Weggang. Annas Weggang (2002), Psalm o mieście (2005), Kunickie strofy (2008), Pożegnanie jabłoni (2006) oraz tom prozy Żary Krajobrazowo (1995). Laureat Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2002. Honorowy Obywatel Miasta Żary.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.