DSC 0038W środę, 16 listopada 2016 r. w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie doszło do podpisania porozumienia w sprawie współpracy i sposobu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat jest organem prowadzącym. Ponadto porozumienie reguluje kwestie współpracy polegającej na współrealizacji imprez i wydarzeń promujących książki i czytelnictwo skierowane do młodych użytkowników.

Porozumienie dotyczy udostępniania zbiorów bibliotecznych naszej Biblioteki uczniom trzech szkół – Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Roweckiego-Grota w Czerwieńsku, Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie i Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. Uczniowie we współpracy z bibliotekami szkolnymi będą mieli możliwość rezerwowania i zamawiania wybranych przez siebie pozycji książkowych, które następnie zostaną im dostarczone do szkół, które bezpośrednio wypożyczą książki młodym czytelnikom. Obecni przy podpisaniu umowy byli ze strony Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze Dariusz Wróblewski – starosta zielonogórski, Waldemar Kotlarski – wicestarosta i Edyta Dwojak – skarbnik powiatu, ze strony WiMBP dyrektor dr Andrzej Buck, wicedyrektor WiMBP – Anna Polus i kierownik Działu Udostępniania – Robert Rudiak. Szkoły natomiast reprezentowali: dyrektor LO w Sulechowie Beata Henrykowska, dyrektor LO w Czerwieńsku Mirosław Zelisko i dyrektor CKZiU Jerzy Rozynek – gospodarz uroczystości. Po uroczystości podpisania aktu miał miejsce krótki pokaz z obsługi systemu bibliotecznego OPAC przygotowany przez bibliotekarki szkolne, a całość uświetnił występ kabaretu „Kawfka”, który tworzyli uczniowie CKZiU. Uczniowie zaprezentowali scenki, w których parodiowali postacie z najsłynniejszych dramatów, m. in. Szekspira i Sofoklesa, wykorzystując teksty kabaretowe autorstwa Władysława Sikory.

Wielostronne porozumienie zawarte między Biblioteką i szkołami powiatu zielonogórskiego ma przyczynić się do popularyzacji czytelnictwa wśród młodzieży i zainteresowania ich zbiorami książnicy wojewódzkiej. Jak podkreślił wicestarosta W. Kotlarski, podpisanie porozumienia było historycznym, gdyż był to pierwszy tego typu dokument w dziejach naszego regionu, a może i w kraju.

DSC 0014 DSC 0034
DSC 0051 DSC 0072

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.