Organizatorzy 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach  6-10 lipca Zielona Góra

dziękują Uniwersytetowi Zielonogórskiemu za udostępnienie auli Rektoratu przy ul. Licealnej w Zielonej Górze na czas realizcji zadania

uz

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.