Pracę w zawodzie bibliotekarskim rozpoczęła w 1967 r. początkowo jako instruktor w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym WiMBP w Zielonej Górze, a po roku jako jego kierownik. Funkcję tę pełniła przez dwa lata, po czy została oddelegowana do pracy partyjnej. Do Biblioteki powróciła w 1975 r., objęła wówczas funkcję zastępcy dyrektora, którą sprawowała do roku 1992, następnie, do czasu przejścia na emeryturę w grudniu 1996 r., pracowała jako kierownik Filii nr 1 przy ul. Ptasiej.

Jako zastępca dyrektora nadzorowała m.in. działy związane z gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów oraz opieką nad placówkami terenowymi. Dbała o rozbudowę sieci bibliotecznej, zarówno  w Zielonej Górze, jak i w województwie, o odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek. Szczególną uwagę zwracała na uzupełnianie i aktualizację zbiorów.

Jej cechy osobiste, zwłaszcza uprzejmość i umiejętność przekonywania do swoich racji, sprzyjały pozytywnemu załatwieniu z władzami administracyjnymi i samorządowymi spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem bibliotek.

Świetnie znała literaturę, dzięki temu mając w ostatnich latach pracy bezpośredni kontakt z czytelnikami, była ich doradcą i znakomitym przewodnikiem po zbiorach, zyskując wdzięczność i szacunek użytkowników Biblioteki.

W ciągu swej wieloletniej pracy była kilkakrotnie nagradzana i odznaczana, m. in. Odznaka Honorową  „Za zasługi w rozwoju województwa zielonogórskiego”, odznaką „Za zasługi dla miasta Zielonej Góry”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Lubuską Nagrodą Kulturalną, Złotym Krzyżem Zasługi.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.