1Miło nam poinformować, że Archiwum Państwowe w Zielonej Górze oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze podpisały Porozumienie dotyczące udzielenia przez Archiwum zgody niewyłącznej na czas nieoznaczony na udostępnienie do zdigitalizowania wybranych numerów „Gazety Zielonogórskiej” z lat 1950-1975 oraz „Gazety Lubuskiej” z lat 1975-1990. W wyniku podpisanego Porozumienia Archiwum Państwowe w Zielonej Górze zostało partnerem Biblioteki w projekcie złożonym do Programu Rządowego Kultura Cyfrowa ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej” z lat 1950-1975 oraz „Gazety Lubuskiej” z lat 1975-1990.

W ramach przygotowań do złożenia wniosku Biblioteka podpisała także porozumienie z Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącego udzielenia licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony do utworów znajdujących się w tytułach prasowych „Gazeta Zielonogórska” z lat 1950-1975 oraz „Gazeta Lubuska” z lat 1975-1990.

2

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.