Z przyjemnością informujemy, że Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze została pozytywnie oceniona przez Krajową Radę Biblioteczną w zakresie spełniania wymogów i kryteriów, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu.

Pismo z Biblioteki Narodowej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.