mistrz-plakat 2016-DKKDyskusyjne Kluby Książki oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. orwida w Zielonej Górze zapraszają do udziału
w XVII Przeglądzie Mistrz Pięknego Czytania „Bombowa literatura – lektura?”

 

REGULAMIN

 1. 1.      Informacje ogólne:
 •         organizatorem konkursu są Dyskusyje Kluby Książki w płd. części województwa lubuskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida – Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
 •         Konkurs adresowany jest do członków Dyskusyjnych Klubów Książki z południowej części województwa lubuskiego - uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum.
 1.        2. Cele Konkursu:
 •         utrwalanie potrzeb i nawyków czytelniczych;
 •         uwrażliwianie na piękno żywego słowa;
 •         kształcenie umiejętności pięknego czytania;
 •         rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci.
 1.         3. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
 •         Konkurs ma charakter otwarty, indywidualny. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci ze szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalna, która uczestniczy w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki;
 •         uczestnicy, zgłaszający się do Konkursu, zobowiązani są do złożenia pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu (oświadczenia podpisują rodzice lub opiekun prawny) najpóźniej w dniu Konkursu;
 •         uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz udostępnienie wizerunku dla potrzeb Konkursu oraz na umieszczenie imienia i nazwiska na liście Laureatów w Internecie i innych materiałach promocyjnych.
 1.         4. Przebieg konkursu:
 •         przesłuchania uczestników Przeglądu będą miały miejsce w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra,  w dniach 16-24.05.2016r. od godz.16.00;
 •         Przegląd przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:

          - dzieci z kl. I – III szkoły podstawowej

          - dzieci z kl. IV – VI szkoły podstawowej

          - młodzież z kl. I – III gimnazjum;

 •         każdy z uczestników Przeglądu wylosuje jeden fragment tekstu (odpowiednio dobrany do kategorii wiekowej) z książek, które figurują w kanonie lektur szkolnych i zostały wybrane do Dyskusyjnych Klubów Książek.;
 •         uczestnicy mają 10 minut na przygotowanie wylosowanego fragmentu, po czym prezentują go jury. Maksymalny czas prezentacji wynosić będzie 2 minuty;
 •         w każdej grupie wiekowej wyłoniony zostanie Mistrz Pięknego Czytania. Wręczenie nagród odbędzie się 4 czerwca 2016 r. w Sali Dębowej WiMBP.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 4 maja  br. w Bibliotece Pana Kleksa WiMBP,  al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, tel: 68 45-32-610, e-mail: biblioteka.pana.kleksa@biblioteka.zgora.pl ;

Terminy przesłuchań poszczególnych kategorii wiekowych zostaną umieszczone na stronie WiMBP 11 maja br.

załącznik nr 1 (pdf)

załacznik nr 1 (word)

intrukcja

 

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.