Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, że od 1 stycznia 2016 r. użytkowników Biblioteki obowiązują tylko nowe plastikowe karty biblioteczne, wydane po 1 lutego 2015 r. Tracą ważność wydane do tego dnia stare karty laminowane. Starą kartę należy wymienić obowiązkowo podczas pierwszej wizyty w Bibliotece. Wymiana karty jest bezpłatna, natomiast koszt wydania pierwszej karty pozostaje bez zmian: 5 zł i 2,50 dla emerytów i rencistów, na Kartę Zgranej Rodziny – bezpłatnie. Jednocześnie informujemy, że karta obowiązuje we wszystkich filiach w mieście i agendach gmachu głównego. Użytkownicy Biblioteki nieposiadający ważnej karty nie mogą korzystać z Biblioteki.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.