ZAŁĄCZNIK


do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

 

Cennik opłat

1 koszt karty bibliotecznej 5,00 zł
2,50 zł emeryci i renciści oraz opwtórne wyrobienie karty
 2  opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej  0,10 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
 3  opłata za nieterminowy zwrot książki wypożyczonej za kaucją  2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
 4  opłata za nieterminowy zwrot multimediów  2,00 zł za każdy rozpoczęty dzień/za wol.
 5  opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych  5,00 zł
 6  koszt wypożyczenia międzybibliotecznego od przesyłki  7,00 zł za wol.
 7  koszt wydruku A 4 czarno-białego  0,30 zł za str.
 8  koszt wydruku A 4 kolorowego  2,50 zł za str.
 9  skanowanie materiałów wyd. po 1945 r. – format A 4  1,00 zł za str.
 10  ksero A 4 druk czarno-biały  0,30 zł za str.
 11  ksero A 3 druk czarno-biały  0,50 zł za str.
 12  ksero A 4 kolor  3,00 zł za str.
 13  ksero A 3 kolor  5,00 zł za str.

 

Cennik zgodny z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, z dnia 14 grudnia 2010 r. z późniejszymi zmianami

Dyrektor

 
Zielona Góra 18 stycznia 2011 r.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.