W piątek 20 marca br. w ramach przedsięwzięcia „Narodowy coaching – jak rozwinąć nasze skrzydła?” rozmawialiśmy o tym jakie kompetencje są nam potrzebne, byśmy mogli rozwijać się osobiście zawodowo i działać na rzecz naszej miejscowości. Wszystkim uczestnikom trzygodzinnej, warsztatowej debaty dziękujemy za udział i gorącą dyskusję!

Poniżej materiał, który wypracowaliśmy:

Lista najważniejszych kompetencji z punktu widzenia sukcesów osobistych:

1. poczucie własnej wartości, czyli m.in. umiejętność nadawania odpowiedniej wartości rzeczom, zdarzeniom, relacjom

2. samoświadomość, czyli m.in. znajomość własnych wartości, przekonań, akceptacja/lubienie siebie

2. motywacja –  pojawiła się w materiale wypracowanym przez uczestników debaty równolegle ze samoświadomością

3.pracowitość, czyli umiejętność pracy nad sobą , determinacja w pracy nad sobą

 

Lista najważniejszych kompetencji z punktu widzenia sukcesów zawodowych:

 

1. kreatywność związana z  inicjatywą i wyobraźnią

2. umiejętność pracy zespołowej

3. wiedza dotycząca  obszarów merytorycznych pracy, ale również dotycząca inteligencji emocjonalnej i komunikacji

4. konsekwencja w działaniu

 

Lista najważniejszych kompetencji potrzebnych i ważnych z punktu zaangażowania społecznego w życie miasta:

1. umiejętność rozpoznawania potrzeb, oczekiwań związanych z miejscem zamieszkania, chęć zmiany, wrażliwość/wyczulenie na ludzi, zwierzęta

2. umiejętność jednania ludzi i nawiązywania kontaktów

3. umiejętność pobudzania świadomości innych i i szerokiego informowania

 

W jaki sposób do rozwoju ww. kompetencji może/powinien przyczyniać się sektor edukacji formalnej?

Konieczność zmian w systemie edukacji formalnej biorących pod uwagę:

 •     nastawienie na kreatywność ucznia,
 •     uczenie poprzez doświadczanie, obserwację (praktyka, a nie teoria)
 •     zmniejszenie roli/nacisku na wyniki nauczania, na oceny
 •     ograniczenie przedmiotów, stworzenie odpowiedniej oferty edukacyjnej, profilowanie szkół
 •     nastawienie na rozwój pasji i zainteresowań ucznia
 •     nastawienie na rozwój odwagi, samodzielności myślenia dzieci i młodzieży, na rozwój poczucia własnej wartości
 •     partnerskie relacje uczeń – nauczyciel
 •     naukę trenerskich umiejętności nauczycieli, przygotowanie do pracy dyrektorów
 •     rodzina
 •     organizacje pozarządowe
 •     grupy nieformalne
 •     instytucje kultury
 •     związki wyznaniowe
 •     media
 •     urzędy
 •     współpracę
 •     rzetelne dziennikarstwo/media
 •     promocję dobrych praktyk
 •     diagnozę potrzeb, ale również poprzez generowanie potrzeb i wartości
 •     „właściwe” finansowe wsparcie m.in. przez miasto

 

W jaki sposób do rozwoju  ww. kompetencji mogą/powinny przyczynić się instytucje inne niż edukacyjne? Jakie instytucje?

Instytucje takie jak:

 •     rodzina
 •     organizacje pozarządowe
 •     grupy nieformalne
 •     instytucje kultury
 •     związki wyznaniowe
 •     media
 •     urzędy

mogą przyczyniać się do rozwoju ww. kompetencji poprzez:

 •     współpracę
 •     rzetelne dziennikarstwo/media
 •     promocję dobrych praktyk
 •     diagnozę potrzeb, ale również poprzez generowanie potrzeb i wartości
 •     „właściwe” finansowe wsparcie m.in. przez miasto

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.