Zielona Góra: po „Panu Tadeuszu" przyszedł czas na Sienkiewicza. Przed biblioteką czytano fragmenty Trylogii

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.