biblio

Przy wejściu do budynku ustawiony został bibliobox, czyli skrzynka gdzie można zostawiać wypożyczone wcześniej książki. Bibliobox jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które pracują i nie mają czasu oddać książek w godzinach pracy Biblioteki.

Korzystając z możliwości zwrotu książki poprzez bibliobox pamiętajmy, że:

Do biblioboxa wkładać należy tylko książki wypożyczone w gmachu głównym i filiach miejskich Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Zwrot książek możliwy jest całodobowo w ciągu całego tygodnia, nie wyłączając weekendów i dni wolnych od pracy.

W celu uniknięcia naliczania kary za przetrzymanie, książki muszą być dostarczone do biblioboxa najpóźniej dzień przed upływem terminu zwrotu.

Książki odpisane będą z konta czytelnika w ciągu doby lub w pierwszy dzień pracy po weekendzie, święcie lub dniu zamknięcia Biblioteki.

Czytelnik jest zobowiązany do zapłacenia ciążących na nim kar i opłat, jeśli zwrócił materiały po terminie, zgodnie z Regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze z dnia 14 grudnia 2010 r. (tekst jednolity z dnia 13 kwietnia 2012 r. z późn. zm.)

Książki do biblioboxa należy wkładać ostrożnie, grzbietem, by nie uległy uszkodzeniu.

Prosimy nie wkładać książek, jeśli rozmiar jest za duży, by nie uszkodzić książki lub biblioboxa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.