koniusz Sala konferencyjno-widowiskowa - Sala im. Janusza Koniusza - (PARTER)
o powierzchni 210 m2, przewidziana na 100 - 180 osób. Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:
  • 300 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;
  • 50 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;
  • 200 zł + 23% VAT za obsługę elektryczno-akustyczna sali.

 

wykladowa Sala szkoleniowa - Sala Wykładowa - (II PIĘTRO)
o powierzchni 180 m2, przewidziana na 50 - 60 osób.
Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, rzutnik pisma z ekranem projekcyjnym, rzutnik slajdów, tablice i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:
  • 200 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę;
  • 30 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę.

 

antresola Sala Szkoleniowa - Klub Pro Libris - (ANTRESOLA)
o powierzchni 100 m2, przewidziana na 40 - 50 osób.
Wyposażona w rzutnik pisma z ekranem projekcyjnym, rzutnik slajdów, tablice flipchart .

Koszt wynajęcia sali:
  • 200 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę;
  • 30 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Administracyjno-Gospodarczy WiMBP
al. Wojska Polskiego 9 (II p., pok. 206, 205)
tel. 68 45 32 621 lub 45 32 622

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.