Projekty realizowane w 2006 r.Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze pozyskało fundusze na publikację „Bibliotekarza Lubuskiego” nr 2(22)/2006. 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
 
herb lubuskie

 

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze otrzymało dofinansowanie na realizację zadania pn. „Wydanie Informatora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze”.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyznał Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Zarządowi Okręgu w Zielonej Górze środki na zorganizowanie wojewódzkiej konferencji bibliotekarzy w Zielonej Górze pn. „Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece publicznej”.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

 herb lubuskie


Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.