Wielkanocno – majówkowe godziny otwarcia

19.04.2019 (piątek)                       

Agendy w gmachu głównym                    8.00 - 16.00       

Filia nr 3 i 6                                             12.00 – 16.00

   Filia nr 10                                             nieczynna

Filie nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 12             10.00 - 16.00

20.04.2019 (sobota)                      

Biblioteka nieczynna

29.04.2019 (poniedziałek)         

Agendy w gmachu głównym                    9.00 - 17.00       

Filia nr 3 i 6                                             13.00 – 17.00

Filia nr 7 i 10                                           bez zmian

Filie nr 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11 i 12                 11.00 - 17.00

30.04.2019 (wtorek)                     

Agendy w gmachu głównym                    9.00 - 17.00       

Filia nr 6                                                  13.00 -17.00

Filia nr 3 i 10                                            bez zmian

Filie nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 12             11.00 - 17.00

2.05.2019 (czwartek)                    

Agendy w gmachu głównym                    9.00 - 17.00       

Filia nr 3 i 6                                             13.00 – 17.00

Filie nr 8                                                  nieczynne

Filia nr 10                                                bez zmian

Filie nr 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11 i 12             11.00 - 17.00

4.05.2019 (sobota)                        

Biblioteka nieczynna

8.05 (środa) - Dzień Bibliotekarza

Filie miejskie                                                  nieczynne

Agendy w gmachu głównym otwarte od godziny 15.00

-----

tel. 068 453 26 32
kierownik: Marzena Wańtuch
e-mail: m.wantuch@wimbp.zgora.pl

Zbiory wypożyczane są czytelnikom na zewnątrz w agendach WiMBP na parterze: Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzyczej, Oddziale dla Dzieci oraz na I piętrze: Mediatece "Góra Mediów", a także w filiach miejskich.

Udostępnianie zbiorów na miejscu realizowane jest w Czytelni Prasy, Bibliotece Obcojęzyczej i Oddziale dla Dzieci na parterze, w Czytelni Ogólnej i Mediatece "Góra Mediów" na I piętrze oraz w filiach miejskich.

W Oddziale dla Dzieci, Mediatece "Góra Mediów" oraz w filiach miejskich prowadzona jest także działalność upowszechniająca czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę, skierowaną do dzieci i młodzieży oraz dorosłych użytkowników biblioteki: lekcje biblioteczne, warsztaty literacko-plastyczne, działania literacko-teatralne, konkursy, głośne czytanie książek, spotkania z ciekawymi ludźmi, pokazy filmowe, turnieje gier komputerowych i planszowych i inne imprezy okolicznościowe.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.