Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych 

dr inż. Piotr Ziembicki
tel. 68 45 32 633

Aleksandra Rowińska - specjalista do spraw obsługi i napraw urządzeń komputerowych
Piotr Eliński - specjalista do spraw obsługi i napraw urządzeń komputerowych
tel. 68 45 32 612

Utworzenie w 2005 roku CPDB miało na celu powstanie jednolitej bazy danych we wszystkich bibliotekach terenowych województwa. Każdego roku kolejne instytucje przyłączają się do Centrum, zaś WiMBP wspomaga biblioteki regionalne przyłączone do CPDB w dostępie do oprogramowania bibliotecznego.

Dział koordynuje prace związane z komputeryzacją Biblioteki w zakresie techniczno – administracyjnym: administruje lokalną siecią komputerową WiMBP, archiwizuje dane systemu bibliotecznego PROLIB, przeprowadza aktualizacje oprogramowania bibliotecznego oraz systemów operacyjnych. Zapewnia ciągłość pracy systemu PROLIB oraz oprogramowania systemowego.

Głównymi celami CPDB są: przetwarzanie i udostępnianie danych bibliograficznych oraz aplikacji bibliotecznej wraz z oprogramowaniem systemowym i bazodanowym. Ośrodek zapewnia bezpieczeństwo tych danych (dostęp, archiwizacja itd.), dba o aktualność oprogramowania bibliotecznego, czuwa nad jakością bazy danych (m.in. weryfikuje opisy bibliograficzne stworzone przez biblioteki regionalne), a w ramach oferty dodatkowej proponuje bibliotekom możliwość skorzystania z dostępu do Internetu, kont poczty elektronicznej oraz publikacji stron WWW na swoich serwerach. Natomiast biblioteki regionalne, które przyłączą się do CPDB korzystają z pełnej funkcjonalności systemu bibliotecznego, mają dostęp do baz danych bibliograficznych – mogą importować opisy bibliograficzne, współtworzą bazy danych oraz w ograniczonym zakresie partycypują w kosztach funkcjonowania ośrodka.

Infrastruktura informatyczna CPDB opiera się na technologiach sieciowych, w których wykorzystuje się najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie. Sieć LAN (ethernet 100/1000 Mbit/s) zbudowana jest w oparciu o sprzęt firmy 3Com oraz CISCO. Dostęp do oprogramowania bibliotecznego, baz danych oraz podstawowych usług sieciowych zapewniają serwery firmy SUN Microsystems, między innymi: czteroprocesorowy Sun Fire V440 wraz z macierzą dyskową Sun StorEdge, serwer SUN Ultra Enterprise 450, Sun Blade 100, Sun Ultra 5. W sieci funkcjonuje również serwer HP Proliant oraz sprzęt dodatkowy służący do wykonywania kopii bezpieczeństwa systemów i danych, a także zapewniający zdalny dostęp, między innymi karta wieloportowa MOXA Intellio 320Turbo/PCI oraz router firmy CISCO wyposażony w stosowne moduły. Dostęp do Internetu zapewnia synchroniczne łącze stałe o przepustowości 2 Mbit/s do węzła sieci miejskiej ZielMAN.

Publikacje

Zmieniony ( 09.02.2011.)

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.