Ania 3Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 9 listopada br. odeszła nasza koleżanka Anna Kwapińska, wieloletni pracownik Biblioteki, z którą była związana od 37 lat. Pracę zawodową w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze rozpoczęła 15 maja 1983 roku. Pracując, uzupełniła swoje kwalifikacje zawodowe w Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim, a następnie ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Doświadczenie zawodowe zdobyła kierując filią biblioteczną oraz pracując w Oddziale dla Dzieci. Od 12 lat związana była z dziecięcą filią miejską – Filia nr 9, Biblioteka Bromby i Przyjaciół.

Anna Kwapińska była niezwykle sumienną i oddaną pracy zawodowej. Z bardzo dużym zaangażowaniem prowadziła działalność kulturalno-oświatową dla dzieci, organizowała spotkania z lokalnymi kolekcjonerami i pasjonatami, lekcje biblioteczne oraz zajęcia plastyczne.

Dzięki niezwykłej empatii i kulturze osobistej, a także umiejętnościom komunikacyjnym, zjednywała sobie, zarówno osoby starsze, jak i najmłodszych. Wszystkich jednakowo szanowała. Wszystkim starała się pomóc.

W naszej pamięci pozostanie jako promyk słońca, zawsze uśmiechnięta, pełna ciepła i pozytywnej energii, niezmiernie koleżeńska i otwarta na drugiego człowieka.
Jej nagłe odejście ogromnie nas przygnębiło. Będzie nam Ciebie Aniu brakowało.

Ceremonia Pogrzebowa śp. Anny Kwapińskiej odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Jędrzychowie, 17 listopada (wtorek) o godz. 14.10. Wystawienie w kaplicy 13.40.
Msza Święta pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godz. 9.00 w Kościele pw. Św. Urbana I w Zielonej Górze, ul. Braniborska 17.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.