Centrum Bibliotecznie dla Dzieci i Młodzieży - Biblioteka Pana Kleksa będzie realizowało nowy projek edukacyjny, adresowany do najmłodszych czytelników Biblioteki Norwida - "Witaj przygodo!". W ramach projektu odbędzie się Przegląd Mistrza Pięknego Czytania 2020. Środki na realizację zadania pochodzą z budżetu miasta Zielona Góra. 

Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno – emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. 

W ramach zadania zorganizowany zostanie ”XXI Przegląd Mistrza Pięknego Czytania pt. „Witaj Przygodo!"

Konkurs to impreza cykliczna, ciesząca się ogromną popularnością wśród młodych zielonogórzan. W ostatniej jego edycji wzięło udział ok. 300 dzieci i młodzieży ze wszystkich klas szkoły podstawowej. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie przygotować wcześniej wylosowany fragment tekstu i zaprezentować go jury. Teksty literackie, czytane podczas Przeglądu, będą fragmentami książek wpisujących się w hasło tegorocznej edycji „Witaj Przygodo”. W każdej kategorii wiekowej jury wyłoni Mistrza Pięknego Czytania, wicemistrzów oraz osoby wyróżnione. Gala kończąca Przegląd odbędzie się w sali im. Janusza Koniusza WiMBP, podczas której wręczone zostaną laureatom Przeglądu nagrody i dyplomy.

Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci i młodzieży potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do sięgania po nowe, nieoczywiste lektury. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą czy motywy, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą, nawet obowiązkową. Dzięki czytaniu dziecko zgromadzi różne doświadczenia literackie, przyporządkuje je i wyciągnie z nich wnioski. Uczyć się też będzie obcowania ze światem i kulturą. Umiejętności i wiedza, wyniesione z lektury pomogą mu w świadomym uczestnictwie w życiu społecznym a przede wszystkim rozwiną zdolności komunikacyjne, elokwencję, jasną i precyzyjną wymowę, tak potrzebne, by właściwie i świadomie uczestniczyć w dorosłym życiu. Będą stanowiły  pomoc i wsparcie w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży. Zapewnią również rozwój młodego człowieka jako jednostki i członka społeczeństwa.

Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na utrwaleniu w świadomości mieszkańców miasta wizerunku Biblioteki Norwida jako instytucji społeczno-kulturalnej zaangażowanej w pracę z najmłodszym pokoleniem, przygotowującej młodego człowieka do pięknego czytania, właściwego odbioru tekstu literackiego i wystąpień publicznych.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze realizuje projekt
„Witaj przygodo” – działania edukacyjne dla dzieci  ze środków finansowych Miasta Zielona Góra

Kwota dofinansowania 2 000,00 zł

 

logo miasta

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.