Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie  w wys. 8 800 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego „Partnerstwo dla książki” na realizację projektu „Ilustracja=inspiracja” .

"Ilustracje=inspiracje"

Projekt "Ilustracje=inspiracje" ma na celu promocję czytelnictwa wśród uczniów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na walory artystyczne czytanych książek, poznawanie i doskonalenie podstawowych pojęć związanym z językiem plastyki, np. barwa, perspektywa, kompozycja, różnorodności faktury, pobudzanie wyobraźni i kreatywności uczniów, inspirowanie ich do poznawania świata i do tworzenia własnych dzieł artystycznych, rozwijanie ich umiejętności manualnych. Celem uzupełniającym jest także wzbogacenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym, budzenie szacunku dla dziedzictwa kulturowego i poszerzanie wiedzy o lokalnych twórcach. Duże znaczenie będą tu miały osoby prowadzące spotkania w projekcie: ilustratorzy i bibliotekarze, a więc artyści i animatorzy z rożnym wykształceniem, mające w pracy odmienne podejścia do problematyki ilustracji.

O szczegółach projektu (datach i sposobie rekrutacji) będziemy informować na bieżąco w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Biblioteki Norwida.

Książka należy do najpopularniejszych form kontaktów z kulturą. Literatura pobudza sferę intelektualną, budzi emocje i przeżycia, pobudza wyobraźnię. Jest bardzo wartościowym źródłem wiedzy, inspiruje do samodzielnych poszukiwań, odkrywania świata i jego elementów. Dlatego książka dla dziecka powinna odpowiadać jego aktualnym zainteresowaniom, posiadać interesującą tematykę, wartko toczącą się akcję i zawierać wyraźnie wyodrębnione wydarzenia. Oprócz interesującego tekstu powinna posiadać również duże, barwne ilustracje i odznaczać się piękną szatą graficzną, która rozwija wyobraźnię i smak estetyczny. Ilustracja książkowa jest bardzo ważnym elementem edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Powinna być świadomie dobrana przez nauczyciela/bibliotekarza i posiadać wysoki stopień estetyczny oraz artystyczny. Strona graficzna w książkach dla dzieci stoi na równi z innymi elementami, a przy konstrukcji książki dla dzieci nawet wyżej. Elementy graficzne pomagają skutecznie odbić w psychice człowieka obraz treści. Ilustracje uzupełniają treść, zawartą w utworze, ułatwiają percepcję i potęgują przeżycia młodego czytelnika. Dzieci chętniej sięgają po książki, które są bogato ilustrowane i różnokolorowe i jest to jak najbardziej naturalny i prawidłowy odruch. To właśnie ilustracja „jest pomostem między małym czytelnikiem a drukowanym tekstem”. Oglądając ilustracje w książkach dla dzieci możemy zauważyć różne style ilustrowania: bajkowy, groteskowy oraz realistyczny.

- Ta idea stanowiła punkt wyjścia do przygotowania przedsięwzięcia "Ilustracje=inspiracje" przez dwie bibliotekarki: Natalię Kononowicz oraz Justynę Stachurę.

Projekt adresowany do dzieci w wieku szkolnym, uczęszczających do szkoły podstawowej, odbywał się będzie w dwóch filiach dziecięcych i młodzieżowych WiMBP im. Cypriana Norwida oraz w Muzeum Ilustracji Książkowej w Zielonej Górze, będącym częścią Biblioteki Norwida.

W Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży - Bibliotece Pana Kleksa (al. Wojska Polskiego 9) uczestnikami projektu będą uczniowie klasy VI SP (spotkania zamknięte), natomiast do Filii nr 11 - Biblioteki Piotrusia Pana (ul. Ptasia 32) udział zapraszamy osoby chętne, z przedziału klas od I do VIII SP.

Poniżej przedstawiamy ramowy program projektu:

Projekt rozpocznie się spotkaniem w Muzeum Ilustracji Książkowej (al. Wojska Polskiego 9), przed południem dla grup szkolnych (spotkanie zorganizowane), po południu dla wolnych słuchaczy.

Ekspozycja Muzeum Ilustracji Książkowej prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI w. Na przykładzie ilustracji w starych drukach, książkach i czasopismach dziewiętnastowiecznych oraz współczesnych polskich projektach znanych ilustratorów, można prześledzić jak zmieniała się ilustracja. Oprócz samej ilustracji tematem ekspozycji jest szerzej rozumiana sztuka książki czyli książka jako piękny przedmiot, jako dzieło sztuki, dzieło dobrego rzemiosła. Można obejrzeć różnorodne i ciekawe zdobienia opraw, guzy, klamry, druki z wytłoczonymi superekslibrisami, także ekslibrisy zabytkowe i współczesne. Dla lepszego zrozumienia procesu powstawania ilustracji w technice graficznej, zgromadzono narzędzia i materiały do tworzenia grafiki. Obejrzeć można także urządzenie do odbijania - prasę introligatorską do złoceń, wykonaną w wiedeńskiej wytwórni Josefa Angera na przełomie 19 i 20 wieku. Współczesną ilustrację w Muzeum Ilustracji Książkowej reprezentują oryginalne projekty wielkich artystówpolskiej ilustracji m.in. takich jak Jan Marcin Szancer, Zbigniew Rychlicki, Józef Wilkoń, Olga Siemaszko czy Bohdan Butenko i Jerzy Flisak. Zaprojektowane ilustracje do znanych książek dla dzieci można porównać z wydrukowanymi w książkach. Uczestnicy spotkań będą mogli zatem zobaczyć ilustracje w starych drukach, książkach, czasopismach dziewiętnastowiecznych oraz współczesne projekty znanych polskich ilustratorów. Dzięki temu prześledzą jak zmieniała się ilustracja na przestrzeni stuleci, dowiedzą się jakimi metodami były wykonywane, na czym one polegają i gdzie znalazły zastosowanie.

Spotkanie poprowadzi mgr Maria Radziszewska, starszy kustosz w Bibliotece Norwida.

Spotkanie z w Muzeum Ilustracji Książkowej będzie wstępem do spotkań warsztatowych z lokalnymi twórcami.

W Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży - Bibliotece Pana Kleksa odbędą się warsztaty z Barbarą Bańdą, Pauliną Pochanke oraz Igorem Myszkiewiczem. Osoby prowadzące opowiedzą o swojej twórczości i stylu, ulubionej technice ilustracji, ilustratorze, który ich  inspiruje, a następnie zaproponują uczestnikom wykonanie pracyplastycznej z wykorzystaniem konkretnej, nietypowej techniki plastycznej (akwarela, metoda mieszana, rysunek). Na każdym spotkaniu zaprezentowany zostanie także fragment tekstu książki i ilustracje wybranego ilustratora, ukazujące jego styl.

W Filii na 11 – Bibliotece Piotrusia Pana warsztaty prowadzić będzie Joanna Hańć.

Ilustratorzy i utwory, o których będzie mowa w trakcie spotkań to:

– Szancer, Grabiański – ph.: rysunek gestu; "Pchła szachrajka" J. Brzechwa i "Jak jeden malarz chciał namalować szczęśliwego motyla” I. Jurgielewiczowa,

– Butenko – humor; "Cyryl, gdzie jesteś?" W. Woroszylski, "Mniejszy szuka dużego" W. Woroszylski,

– E. Kozyra-Pawlak - książki o zwierzętach, o motylach, formy przestrzenne w ilustracji; "Od Sasa do Lasa. Zagadki nie tylko o zwierzętach",

– Wolf Elbruch - collage w ilustracji,

– Dave McKean - groza w ilustracji; "Wilki w ścianach" N. Gaiman.

Zwieńczeniem spotkań w obu bibliotekach będą warsztaty plastyczne w oparciu o wiersz, bajkę jednego z lokalnych pisarzy. Zainspirowani tematem i stylami ilustratorów poznanych w trakcje zajęć, uczestnicy stworzą własne prace, które zostaną wystawione w Bibliotece Pana Kleksa – Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży. Wśród uczestników zostaną wybrani maili kustosze wystawy, którzy wraz z bibliotekarzami i dorosłymi kustoszami (lokalnymi ilustratorami biorącymi udział w projekcie) przygotują ekspozycję, wernisaż i opowiedzą o projekcie podczas otwarcia wystaw. Wystawione zostaną ilustracje, które znajdą się w minialbumie.

Kluczowym elementem projektu  będzie spotkanie ze sławną, polską, ilustratorką Magdaleną Kozieł – Nowak w gmachu głównym Biblioteki. Podczas spotkania ilustratorka opowie o swoich pracach, przedstawi wybrane książki, które miała okazję ilustrować oraz poprowadzi warsztaty twórcze w wybranej przez siebie technice ilustratorskiej.

Projekt „Ilustracja=inspiracja”
 uzyskał dofinansowanie w kwocie 8 800 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Partnerstwo dla książki”

logo MKiDN

.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.