Wojewódzka i Miejska Biblioteka Puliczna im,. Cypriana Norwida w Zielonej Górze otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 825 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Partnerstwo dla książki”na realizację projektu "EKOlogika. Pomyśl, jak możesz uratować świat" - warsztaty.

W dzisiejszym świecie nie ma chyba człowieka (dużego i małego), który nie wiedziałby, co znaczy słowo „ekologia”. Ekologia stała się nie tylko modą, ale i sposobem na życie wielu rodzin. Przymiotnik "ekologiczny" jest dziś jednym z powszechniej używanych, ale powstaje pytanie, czy na pewno też "rozumianych". Postawiwszy sobie to pytanie, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zamierza rozwijać świadomość ekologiczną dzieci i dorosłych w taki sposób, by teoria poparta została praktyką.

Celem projektu jest zaszczepienie w dzieciach i ugruntowanie wśród dorosłych wrażliwości, odpowiedzialności i empatii w stosunku do środowiska naturalnego, zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie.

W myśl zasady "poznaję, szanuję, chronię" biblioteka chce krzewić rzetelne podstawy, tak by ludzie brali odpowiedzialność za swoje zachowanie. Z tego właśnie zamysłu powstał projekt „EKOlogika”. W działaniach biblioteka posłuży się nie tylko wiedzą zaproszonych gości, np. autorów książek o szeroko rozumianej ekologii (Areta Szpura „Jak uratować świat? Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety”, Marta Sapała "Na marne", Bartek Jędrzejak „Pogoda dla Puchaczy”, Katarzyna Enerlich „Piękno z pól i łąk”, Zofia Stanecka "Basia  i śmieci"), ekoblogerów (Katarzyna Wągrowska, również autorka książki "Życie zero waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej"),  animatorów oraz specjalistów (dietetyków, psychoterapeutów, aktorów, pedagogów, wizażystów, stylistów i in.), ale przede wszystkim zbuduje warsztaty wokół książek, poradników, literatury pięknej dla dzieci. Ekologię możemy zaszczepić u dziecka czytając z nim ciekawe i wartościowe książki o przyrodzie, a następnie przygotowując eventy zbudowane na ich fabule. Dzieci i młodzież bowiem najłatwiej i najszybciej przyswajają wiedzę poprzez zabawę właśnie. Ta myśl będzie stanowić punkt wyjścia do projektów: EKOstyl, w ramach którego uczestnicy będą zmagać się z nadprodukcją ubrań, EKOdziałania związane z segregacją śmieci, EKOgadżety na którym poruszane będą kwestie marnowania produktów, w szczególności żywności i ponownego wykorzystywania artykułów codziennego użytku, EKOsztuka - za pomocą środków artystycznego wyrazu dzieci z grup integracyjnych przekażą swoim kolegom zdobytą na warsztatach wiedzę ekologiczną, EKOżywioły dotyczące zmian klimatu i zagrożeń dla Ziemi, EKObook, czyli audiobook w 100% ekologiczny i EKOciało kładący nacisk na aktywność fizyczną, żywienie i umysł. Przedstawione działania to głównie praca u podstaw i ekologia w codzienności, w której młodych ludzi wspierać będą seniorzy z ZUTW, Koła Rencistów i Emerytów, czy Domu Kombatanta. Ta międzypokoleniowa współpraca nie tylko nauczy szacunku do drugiego człowieka, ale także pozwoli młodszym korzystać z wiedzy i doświadczenia starszych, a starszym poznać punkt widzenia i działania młodszych. W końcu wszystkim, niezależnie od wieku, zależy na zdrowej i czystej planecie. Oczywiście żadna książka i czy warsztaty w bibliotece nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z przyrodą, dlatego zachęcimy dzieci i seniorów do wypraw do lasu na wspólne sadzenie drzew, dając tym samym początek nowego cyklu życia książki. Książki - która powstaje dzięki połączeniu natury i ludzkich rąk, książki - która wyposaża człowieka w wiedzę jak chronić naturę i dbać tym samym o siebie samego.

Koordynatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia” EKOlogika” jest Anna Celmer.

Realizacja projektu miała odbywać się w terminie od kwietnia do grudnia 2020 r., ale z powodu panującej epidemii koronawirusa termin musi ulec zmianie. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Poniżej znajduje się program projektu. O szczegółach będziemy na bieżąco informować w mediach społecznościowych.

* Filia nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ul. Ptasia 32. Pomysłodawcami i realizatorami projektu EKOstyl są bibliotekarze: Anna Celmer i Magdalena Bugaj.

Projekt skierowany jest do młodzieży licealnej i seniorów ze Stowarzyszenia "Rękodzieło Zielonogórskie".  Punktem wyjścia do jego realizacji będzie spotkanie autorskie z Aretą Szpurą, autorką książki "Jak uratować świat. Czyli co dobrego możesz zrobić dla planety". Autorka zwróci szczególną uwagę na aspekt nadprodukcji ubrań, niszczenia środowiska naturalnego przez przemysł modowy. Zaproponuje uczestnikom alternatywne formy i sposoby ubierania się, wpisujące się w trendy ekologiczne, np. moda z recyclingu. Spotkanie autorskie stanie się przyczynkiem do zorganizowania warsztatów kreatywnego tworzenia/przerabiania nienoszonych ubrań. Celem warsztatów będzie podarowanie drugiego życia kreacjom, zamiast wyrzucać je na śmietnik i kupować nowe. Grupy warsztatowe (młodzież, seniorzy) przygotują stylizacje dla 10 wybranych modeli/modelek. Zwieńczeniem projektu będzie profesjonalny pokaz mody z udziałem fotografa, na którym prezentowane zostaną stworzone podczas warsztatów ubrania (modelki/modele zostaną przygotowani także pod względem fryzury i makijażu). Modelki/modele nie tylko prezentować będą kreacje, ale również książki o tematyce ekologicznej. Z pokazu powstanie EKOalbum cyfrowy, udostępniany na portalach społecznościowych Biblioteki Norwida
i uczestników projektu.

* Filia nr 2 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; os. Pomorskie 13. Pomysłodawcą i realizatorem projektu EKOdziałania jest bibliotekarz: Marcin Radwański.

Projekt skierowany jest  do uczniów klas I-III SP  oraz rezydentów Domu Kombatanta w Zielonej Górze. Rozpocznie się od spotkania dla dzieci z autorką książki "Basia i śmieci" Zofią Stanecką. Podczas spotkania omówione zostanie zagadnienie segregacji śmieci i ekologicznej postawy w życiu codziennym małego człowieka. Przedsięwzięcie zakończy się warsztatami z zielonogórską animatorką, w celu stworzenia Kodeksu EKOdzieciaka zawierającego porady, jak dbać
o środowisko i najbliższe otoczenie będąc dzieckiem. Uczestnicy Kodeksu zaprezentują rezydentom Domu Kombatanta w Zielonej Górze i zaproszą seniorów do wspólnego spaceru po okolicy, podczas którego posprzątają zwiedzany teren (park, las, skwer itp.) Kodeks EKOdzieciaka wydany zostanie w 30 egz. i rozesłany do szkół, przedszkoli i bibliotek
w Zielonej Górze.

* Filia nr 4 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ul. Podgórna 45. Pomysłodawcami i realizatorami projektu EKOgadżety są bibliotekarze: Martyna Zawieja, Anna Pawelec, Anna Kwapińska.

Projekt adresowany jest do uczniów klas VII -VIII SP  oraz społeczności lokalnej zgromadzonej wokół filii bibliotecznej. Rozpocznie od spotkania autorskiego z Martą Sapałą, autorką książki "Na marne", podczas którego poruszone zostaną kwestie marnowania żywności, wyrzucania niejadalnych elementów artykułów spożywczych, codziennych nawyków żywieniowych społeczeństwa, odpowiedzialnej konsumpcji. Zdobytą wiedzę teoretyczną młodzież będzie miała szansę wykorzystać w praktyce podczas warsztatów "Nie wyrzucaj - wykorzystaj", wykonując pod opieką bibliotekarzy np. woskowijki (ekologiczne owijki na kanapki), ekologiczne torby na zakupy, woreczki na żywność oraz rzeczy domowego użytku, np. ekoetui na telefon, czy poszewkę na poduszkę. Zwieńczeniem warsztatów będzie przekazanie wykonanych prac na cele charytatywne (np. Charity Shop w Zielonej Górze).

* Filia nr 5 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ul. II Armii 30-40. Pomysłodawcami i realizatorami projektu "EKOsztuka" są bibliotekarze: Katarzyna Połczyńska-Czerniak, Paulina Wolska-Zimnoch.

Projekt adresowany jest do dzieci z grupy integracyjnej z Przedszkola Specjalnego Sióstr Elżbietanek. Punktem wyjścia będzie spotkanie oparte o książkę "Gdzieś daleko. Bajka eko" Izabeli Skorupki, opowiadająca o królestwie Niezielencji, której dawną świetność przygniotły sterty śmieci. Dzieci dowiedzą się o podstawowych zasadach ekologii, które mogłyby wprowadzić do swojego codziennego życia. Koleje 3 spotkania poświęcone będą przygotowaniu mini EKOspektaklu opartego na kanwie książki. Spotkania teatralne prowadzić będą: Beata Sobicka-Kupczyk - aktorka, dr Teresa Samulczyk - pedagog teatru, Edyta Kołodenną-Malaryk - animator oraz dwóch nauczycieli przedszkolnych. Spektakl zaprezentowany zostanie szerszej widowni (min. dzieci z Przedszkola Specjalnego Sióstr Elżbietanek oraz zaproszeni goście) podczas uroczystej premiery w Filii nr 5. Oprawę sceniczną oraz kostiumy przygotują dzieci wraz z opiekunami i Edytą Kołodenną-Malaryk z Leśnego Zakątka.

* Filia nr 12 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ul. Morelowa 34. Pomysłodawcą i realizatorem projektu EKOżywioły jest bibliotekarz: Zofia Tomala.

W ramach projektu odbędą się 4 spotkania dla dzieci z przedszkola w Zielonej Górze prowadzone przez emerytowanych nauczycieli z Koła Emerytów i Rencistów w Zielonej Górze, którzy przedstawią dzieciom cztery żywioły panujące na Ziemi i to, jak człowiek na nie wpływa. Każde spotkanie skończy się pokazem Krainy Eksperymentów, która wyczaruje dla przedszkolaków element omawianego żywiołu, np. deszcz, mgłę, czy erupcję wulkanu. Na zakończenie dzieci i dorośli zostaną zaproszenie na spotkanie autorskie z Bartkiem Jędrzejakiem - dziennikarzem, prezenterem pogody, społecznikiem, współautorem książki dla dzieci "Pogoda dla puchaczy", który opowie nie tylko o swojej publikacji, ale także o pracy prezentera pogody.

* mediateka Góra Mediów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska polskiego 9. Pomysłodawcami i realizatorami projektu EKObook są bibliotekarze: Sandra Stempniewska i Bartosz Czerniawski.

Projekt skierowany  jest do licealistów i seniorów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a  rozpocznie się od spotkania z autorką książki „Życie zero warte. Żyj bez śmieci i żyj lepiej” Katarzyną Wągrowską, która opowie uczestnikom o tym, jak żyć świadomie bez wytwarzania odpadów, np. jak pozbyć się plastiku z domu, czy jak zrobić bezśmieciowe zakupy.  Spotkanie autorskie będzie przyczynkiem do uczestnictwa w warsztatach literackich prowadzonych przez gościa, podczas których zawiązana zostanie fabuła opowiadania "zero waste”. Osoby biorące udział w warsztatach, pod okiem pisarza ze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, dokończą tworzenie opowiadania. Warsztaty z aktorką Joanną Stasiewicz z dykcji i emisji głosu przygotują do nagrania EKObooka w profesjonalnym studiu Radia INDEX. Opowiadanie zostanie udostępnione w sieci oraz w wersji elektronicznej (płyta CD), przekazane szkołom i bibliotekom w województwie. Projekt zakończy się spotkaniem autorskim z twórcami EKObooka.

* Lubuskie Laboratorium Książki "GreenBook" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, ul. Makowa 12. Pomysłodawcami i realizatorami projektu EKOciało są bibliotekarze: Janusz Łastowiecki i Kornelia Waloch.

Człowiek w ramach projektu zostanie potraktowany warsztatowo na trzech EKOpłaszczyznach: aktywność fizyczna, żywienie, umysł. O kwestię aktywności fizycznej zadba Anna Woźniak z FoodMed Centrum. Zwolenniczka zdrowego stylu życia będzie starała się przekonać uczestników, by zamienili samochody na ekologiczne środki transportu - od rowerów przez hulajnogi, skończywszy na chodzeniu/bieganiu. Przedstawi również prozdrowotne aspekty ruchu. Promowana będzie również książką "Mimochodem o chodzeniu" Szymona Augustyniaka. Aleksandra Majsnerowska z FoodMed Centrum zajmie się człowiekiem w kontekście ekożywienia. Temat warsztatów oscylowaćbędzie wokół ekofarm, ekoproduktów, oznakowaniu ekoproduktów i ich samodzielnym wytwarzaniu oraz włączaniu w codziennądietę. Czytelnikom polecone zostaną publikacje "Jak zdrowo i pięknie żyć, czyli ekoporadnik" autor: Kinga Rusin oraz "Eko-detoks od stóp do głów. Uwolnij się od toksyn i zacznij żyć" autor: Zbigniew T. Nowak.Warsztaty prowadzone przez Magdalenę Pytkowską wpisują się w nurt ekologii dźwięku. Jest to dziedzina, która poprzez dźwiękbada relacje człowieka z jego otoczeniem. Spotkanie pozwoli usłyszeć ponownie dźwięki natury, które zagłuszone zostały przezzanieczyszczenie hałasem. Książką przewodnią spotkania będzie pozycja "Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej" red.

Christoph Cox i Daniel Warner. Zwieńczeniem warsztatów będzie spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich, oparte o jej publikację "Piękno z pól i łąk".

Event "EKOlogika. Pomyśl jak możesz uratować świat" skończy się wspólnym sadzeniem lasu przez wszystkich uczestników warsztatów i spotkań we współpracy z Lasami Państwowymi.

Projekt "EKOlogika. Pomyśl, jak możesz uratować świat" – warsztaty
 
uzyskał dofinansowanie w kwocie 19 825 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Partnerstwo dla książki”

logo MKiDN

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.