Poniżej zamieszczamy Apel Przewodniczącej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Joanny Pasztaleniec-Jarzyńskiej, do Bibliotekarzy.

Prosimy wszystkich pracowników bibliotek o zapoznanie się z jego treścią.

Apel SBP do Bibliotekarzy

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.