Twój pomysł na news
Wybierz obszar :
 
21 Październik 2021
strzelecko-drezdenecki miedzyrzecki swiebodzinski sulecinski slubicki krosnienski zarski wschowski nowosolski zaganski gorzow zielonagora
Kolejną po konferencji prasowej formą spotkania z dziennikarzami jest briefing prasowy. Są tacy, którzy uważają, że ten stosunkowo nie dawno wprowadzony model, jest atrakcyjniejszy od swojej starszej siostry. Konferencja i briefing mają oczywiście wiele wspólnego, ale ten drugi rodzaj wydarzenia ma bardziej „luźny” charakter.
Podstawowa różnica dotyczy czasu trwania spotkania z dziennikarzami sposobu prezentowania informacji oraz ilości występujących osób. Briefingi zwykle organizuje się tuż przed lub tuż po wydarzeniu, którego dotyczy. Często słyszymy o briefingu premiera po meetingu z przedstawicielem np. władz innego państwa. Podczas takiego spotkania z dziennikarzami prelegenci zwykle stoją, a ich liczba nie przekracza 2-3 osób. Przedstawione przez rzecznika prasowego przekazują zwięzłe stanowiska i informacje. Po tej części może, ale nie musi nastąpić czas na pytania od dziennikarzy. Rzecznik prasowy może również ograniczyć liczbę pytań.

Briefingi ze względu na swój uproszczony charakter organizowane są w różnych miejscach. Nie musi być to sala konferencyjna czy inne przystosowane do spotkania z mediami pomieszczenie. Dziennikarzy można zaprosić na teren budowy, przed wejście do urzędu, a nawet ulicę, która np. nadaje się do remontu.

Podobnie jak podczas konferencji, przygotowując wystąpienia należy dokładnie przemyśleć jaki chcemy wysyłać komunikat. Trzeba pamiętać o tym, by w zwięzłych zdaniach zawrzeć najbardziej istotne wiadomości, które posłużą do zbudowania newsa. Po briefingu rzecznik prasowy lub osoba oddelegowana do kontaktów z mediami nie musi rozdawać streszczonych informacji. Zwykle nie ma czasu na ich przygotowanie. Przydatnym może być natomiast wiadomość dotycząca wydarzenia przesłana kilka godzin później na adresy mailowe zainteresowanych redakcji.
Briefing prasowy
  • zwięzła forma
  • ograniczona liczba występujących 1-3 osoby
  • ciekawa sceneria (ale nie zakłócająca komunikację np. hałas maszyn)