Konwersatorium plakatWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddział w Zielonej Górze zapraszają na kolejne spotkanie naukowe w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych

19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 9.30 (Sala Wykładowa im. dr. Grzegorza Chmielewskiego - II piętro WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

Tematem spotkania będzie prelekcja: "Rygor i marzenie. Dzieło Andrzeja K. Waśkiewicza". Wykład poprowadzi prof. zw. dr hab. Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Prof. zw. dr hab. Marian Kisiel - poeta, krytyk literacki, badacz literatury. Autor 16 książek naukowych i krytycznoliterackich, 11 zbiorów poezji, 3 antologii. Od 2000 r. profesor Uniwersytetu Śląskiego, od 2007 r. jest profesorem zwyczajnym. Wicedyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej (1996–2002) Uniwersytetu Śląskiego, Dyrektor Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego (2002–2008), Kierownik Zakładu Literatury Współczesnej (od 2000 r.). Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2007 r.). Współzałożyciel Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego, członek Polskiego PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od czasów studenckich współpracownik wielu czasopism literackich i społeczno-kulturalnych. W roku 1987 został zastępcą redaktora naczelnego almanachu Kwartał. W latach 1995-2003 był kierownikiem działu krytyki i eseju miesięcznika Śląsk, a od 2017 r. jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika.

 

W listopadzie 2011 roku żaden z koordynatorów Konwersatoriów Bibliotekoznawczych nie zakładał, że projekt doczeka się tylu edycji i modyfikacji. Rok akademicki 2019/2020 oznacza dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze realizację kolejnej, dziewiątej już odsłony comiesięcznych wystąpień naukowych, podczas których można posłuchać naukowców, reprezentujących uczelnie z różnych miast, takich jak m. in. Gdańsk, Łódź, Katowice czy Warszawa oraz, jak to bywa w przypadku konwersatoriów, podyskutować na tematy dotyczące wykładu.

Wydarzenie stanowi zatem doskonałą okazję do podwyższenia swoich kompetencji, zawarcia ciekawych kontaktów, wymiany poglądów oraz poznania nowego, świeżego spojrzenia na kwestie bibliotekoznawcze, prasoznawcze, a także literaturoznawcze. W tym roku czekają nas jeszcze cztery konwersatoria, z czego najbliższe odbędzie się już 19 lutego, a kolejne zaplanowano na marzec, kwiecień i maj. 

- 18 marca 2020 – prof. nadzw. dr hab. Mariola Antczak (Uniwersytet Łódzki) – "Rola marketingu wewnętrznego w zarządzaniu bibliotekami",

- 15 kwietnia 2020 – prof. zw. dr hab. Elżbieta Zybert (Uniwersytet Warszawski) – "Rola GLAM w pielęgnowaniu polskiego dziedzictwa, na przykładzie Polskiego Ośrodka Katolickiego w Martin Coronado, Argentyna",

- 20 maja 2020 – Katarzyna Hryniewicka (Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku) – "Literacki zwierzyniec (co czytać dzieciom)".

Spotkania mają charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. W konwersatoriach uczestniczą głównie pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Bibliotek terenowych z województwa lubuskiego, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Zielonej Góry.

Dużym atutem konwersatoriów jest możliwość udziału online oraz brak monotematyczności. Podczas wystąpień prelegenci poruszają różne tematy, a co za tym idzie – każdy może wybrać wystąpienie, które interesuje go najbardziej. Charakter spotkań dzieli się zwykle na dwie części – teoretyczną, podczas której wygłaszany jest wykład oraz dyskusyjną, przeznaczoną na pytania i odpowiedzi.

Spotkania w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych odbywają się przy wsparciu finansowym Miasta Zielona Góra.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.