malgorzata-siadaczka ulotkaPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze uprzejmie proszą o pomoc dla Pani Małgorzaty Siadaczki, bibliotekarza, wieloletniego pracownika Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze, Prezesa  Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej  oraz członka  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która cierpi na bardzo poważną chorobę i potrzebuje wsparcia finansowego na leczenie i rehabilitację.

Małgorzata Siadaczka od ponad dwóch lat cierpi na straszną, niszczącą ciało chorobę neurodegeneracyjną – stwardnienie zanikowe boczne. Bardzo trudno rodzinie (mąż i dwoje dzieci w wieku licealnym) oraz znajomym zaakceptować życie Małgorzaty uwięzione w bezradnym ciele.

Małgorzata wymaga całodobowej opieki, ciągłej rehabilitacji, leków i preparatów wzmacniających układ odpornościowy. Życie w ciągłej zależności od innych osób oraz chęć zachowania jak najdłużej sprawnego organizmu, przede wszystkim dla dzieci, generują wiele wydatków na podstawowe potrzeby. Comiesięczna kwota wydatków przeznaczonych tylko  na opiekę, leki, rehabilitację i materiały medyczne oscyluje wokół 3 tysięcy zlotych.  Jej życie znacznie ułatwiłoby też posiadanie odpowiednio dostosowanego wózka elektrycznego, którego cena sięga od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Kwota około 30 tyś. pozwoliłaby Małgorzacie zaspokoić potrzeby wynikające ze zmagania się z tą wciąż niepokonaną chorobą.

Gosia, zawsze z sercem na dłoni, życzliwa i pomocna - teraz sama potrzebuje pilnego wsparcia. Każda kwota ma znaczenie.

Wpłat można dokonywać na specjalne subkonto.

Nr subkonta:
39 1140 1850 0000 2096 6400 1165

Stowarzyszenie Warto jest pomagać
ul. Bema 7/6
65-035 Zielona Góra

Poza tym można także przeznaczyć 1% podatku dla Małgorzaty.

Niezbędne w tym celu dane: KRS 0000318521 , CEL SZCZEGÓŁOWY: Małgorzata Siadaczka

Wszelkie informacje można znaleźć na profilu::

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.