Anna TokarskaWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza

1 grudnia br. (niedziela), godz. 17.00 na

Wieczór z poezją Anny Tokarskiej w ramach kolejnej edycji Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze.

Wiersze zielonogórskiej poetki w opracowaniu Andrzeja Bucka zaprezentuje aktorka Romana Filipowska.

Gospodarz Salonu: Andrzej Buck.

W drugiej części wieczoru zapraszamy wszystkich twórców poezji, zarówno młodych, uczących się warsztatu, niezrzeszonych jak i twórców zawodowych, zrzeszonych w stowarzyszeniach i związkach pisarskich do prezentacji jednego wiersza, dedykowanego zielonogórskiej poetce Annie Tokarskiej. Będzie to ukłon dla samej poetki, patronki naszego Festiwalu Literackiego Proza Poetów oraz jej twórczości. Tę część wieczoru poprowadzi Agnieszka Ginko-Humphries, koordynatorka Biblioteki Obcojęzycznej.

Prawdziwa gratka dla uczestników wieczoru!

Wszyscy, którzy wezmą w nim udział otrzymają wznowiony w tym roku „Wybór wierszy” Anny Tokarskiej.

Serdecznie zapraszamy!        

Poniżej warunki uczestnictwa w Konkursie:

  • Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie i przedstawienie jednego wiersza własnego autorstwa publikowanego, jak i nieopublikowanego, dedykowanego zielonogórskiej poetce, Annie Tokarskiej;
  • Czas prezentacji wiersza nie może przekroczyć 2 minut;
  • Tekst autora może czytać lub recytować inna osoba za zgodą autora, który musi być obecny w trakcie jego prezentacji;
  • Udział w Konkursie może wziąć każdy – twórca zawodowy i nieprofesjonalny, zrzeszony w stowarzyszeniu pisarskim, jak i niezrzeszony, który ukończył 15 lat;
  • Uczestnicy zapisują się na liście organizatorów na pół godziny przed rozpoczęciem konkursu. Wiersze prezentowane będą wg kolejności zgłoszenia;
  • Zwycięzców Konkursu wyłoni Jury powołane przez organizatora, w skład którego wejdą: Jolanta Pytel – przewodnicząca, dr Janusz Łastowiecki i Agnieszka Ginko-Humphries - członkowie;
  • Przyznana zostanie jedna nagroda główna oraz trzy wyróżnienia.
  • Każdy uczestnik konkursu otrzyma drobny upominek, a nagrodzone wiersze zostaną opublikowane w kwartalniku literacko-kulturalnym „Pro Libris”.

Więcej informacji w Regulaminie ::


Anna Tokarska
– urodziła się 17 lutego 1936 roku w Łodzi. Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. Debiutowała wierszem w 1964 roku w „Nadodrzu”. Jej utwory tłumaczono na język niemiecki. Otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki (2002). Należała do Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy, Koła Młodych Pisarzy przy ZO ZLP (1970-1974) i Klubu Początkujących Literatów przy ZLP (1975-78) w Zielonej Górze. W latach1976-1981 należała do Związku Literatów Polskich. Zmarła 28 października 2013 roku w Zielonej Górze.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.