zdjęcie J.RogalskaZ głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość, że 22 września 2019 r. zmarła Julianna Rogalska, wieloletni pracownik Biblioteki, z którą związana była przez 42 lata.  

Pierwsze bibliotekarskie szlify odebrała w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Poznaniu (1957-1960). Następnie przeszła do pracy w WiMBP w Zielonej Górze. Kierowała m.in. filią biblioteczną. Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę w 1999 r. pracowała w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
W latach 1976-1978 pełniła funkcję kierownika Działu, a od 1987 r. – kierownik Oddziału Opracowania Zbiorów.

Była autorytetem w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów. Należała do – nielicznego w województwie zielonogórskim – grona specjalistów w zakresie opracowania katalogowego i klasyfikacji zbiorów bibliotecznych. Wykładała w  Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim Zaocznym w Zielonej Górze, w którym przygotowała do zawodu wiele pokoleń lubuskich bibliotekarzy. Przekazana przez nią fachowa wiedza procentuje do dziś.

Odeszła osoba niezmiernie koleżeńska, zawsze życzliwa i otwarta na drugiego człowieka.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.