Modernizacja i nowa aranżacja pomieszczeń Filii nr 4 i 9 przy ulicy Podgórnej, agend udostępniania WiMBP im. Cypriana Norwida, jest jednym z projektów przyjętych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Zielona Góra 2019.  

To miejsce ma szansę stać się komfortowe, przyjemne i przyjazne, jego wystrój i aranżacja ma sprzyjać wygodnemu i relaksacyjnemu spędzaniu wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych.

Filie nr 4 i 9 znajdują się przy ulicy Podgórnej 45. Obecnie już samo wejście łączące obie filie nie zachęca do odwiedzin, a przestrzeń wewnątrz wymaga zmiany i dostosowania do potrzeb dzisiejszego odbiorcy.

Modernizacja obiektu i nowa aranżacja pomieszczeń umożliwi wzrost atrakcyjności i podniesienie  funkcjonalności Filii, która musi spełniać oczekiwania użytkowników. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, tworząc nowoczesną, atrakcyjną bibliotekę, zapewnimy mieszkańcom komfortowe warunki do korzystania z naszych zbiorów i uczestnictwa w interesujących wydarzeniach.

Głosując na ten projekt, razem możemy wpływać na zmiany w mieście i podnosić prestiż biblioteki!

Stwórzmy atrakcyjną przestrzeń do spędzania czasu wolnego w naszym mieście! Tylko wspólnie możemy wskazać zadanie odpowiadające oczekiwaniom współczesnego człowieka.

GŁOSUJ NA BIBLIOTEKĘ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM!

Od 12-25 sierpnia br. będzie można głosować na jeden wybrany projekt poprzez:

1) złożenie poprawnie wypełnionej karty do głosowania poświadczonej własnoręcznym podpisem przez osobę głosującą w Urzędzie Miasta Zielona Góra,

2) przesłanie drogą elektroniczną na adres bo@um.zielona-gora.pl skanu poprawnie wypełnionej karty do głosowania poświadczonej własnoręcznym podpisem przez osobę głosującą,

3) oddanie głosu poświadczonego przez osobę głosującą drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej Miasta Zielona Góra: https://appbo.um.zielona-gora.pl/

lub WYPEŁNIĆ DOSTĘPNĄ WE WSZYSTKICH AGENDACH BIBLIOTEKI KARTĘ DO GŁOSOWANIA

Karta do głosowania: http://www.zielona-gora.pl/system/obj/9661_KARTA%20DO%20G%C5%81OSOWANIA%20BO2020.pdf

Nazwa zadania:

Modernizacja i Nowa Aranżacja Pomieszczeń Filii nr 4 i 9 WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 45

Numer na liście: 22

POMÓŻ NAM, A ZMIENIMY SIĘ DLA CIEBIE!

FB

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.