plakat szewczykFilia nr 1 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze zaprasza na wystawę dorobku Jerzego Szewczyka „Zostawić ślad”. Na wystawę składać się będą: fotografie z podróży, publikacje, zbiór informacji prasowych o autorze, plakaty, tomiki poezji. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 stycznia 2019 r. o godz. 18.00.

Wystawa czynna od 9 do 31 stycznia, w godzinach otwarcia biblioteki.

Tak autora wystawy opisuje Halina Maszner:

„Urodził się w 1937 roku na ziemi łódzkiej. Po skończonych studiach na politechnice przyjechał do Zielonej Góry. Pracował na odpowiedzialnych stanowiskach.,miedzy innymi w Zastalu i Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach delegacji służbowych zagranicznych uczestniczył w szeregu przedsięwzięć a także konferencji międzynarodowych w Niemczech, Tunezji, Hiszpanii. Jest autorem ponad 300 publikacji poświęconych ochronie pracy i różnym aspektom życia społecznego.
Pełnił wiele funkcji społecznych. Był między innymi przewodniczącym Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Greckiej, Rady Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz TKKF-u. Uczestnik wypraw, do wielu krajów świata np. do Chin, Nepalu, Meksyku, Indii, RPA. Autor ponad 22 wystaw relacjonujących podróże. Jego teksty i zdjęcia publikowało szereg czasopism.
Napisał kilka książek o tematyce zawodowej, a także wspomnień rodzinnych i szkolnych. Członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydał 6 tomików wierszy.

W styczniu 2019 r. na wystawie w Filii nr 1zaprezentuje dowody ciekawych inicjatyw , pamiętników, fotografii. Osiągnięcia Jerzego Szewczyka człowieka o wszechstronnych zainteresowaniach ujętych w gigantyczną pracę niełatwo jest zmieścić w krótkim resume. Dodajmy jeszcze, że jest posiadaczem wielu odznaczeń i wyróżnień. Żonaty, ojciec dwóch synów”.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.